Terug naar Actueel

#Nieuw reglement Participatiefonds

Nieuws

Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld. Deze gaat in vanaf 1 augustus 2020.

schoolbord 2020-2021

#Reglement Participatiefonds 2020-2021

Download hier direct het nieuwe reglement. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement.

De Modernisering Pf staat gepland op 1 augustus 2021, afhankelijk van afhandeling van het wetsvoorstel dat hiervoor nodig is. Dan voeren we een flinke wijziging door in de systematiek van het vergoeden van werkloosheidskosten. Daarmee verandert dus ook het reglement van Pf aanzienlijk. U leest hier alvast meer over de veranderingen en de nieuwe voorwaarden.

#Reglement Pf schooljaar 2019-2020

Voor het beëindigen of niet voortzetten van een dienstverband van1-2-2020 tot en met 31-7-2020 blijft deze versie van het Reglement Participatiefonds 2019-2020 van toepassing.

Dit reglement bevat wel wijzigingen, ten opzichte van de vorige versie, die betrekking hebben op de nieuwe cao PO die in het voorjaar is gepubliceerd.

In het reglement wordt namelijk op meerdere plekken verwezen naar cao-artikelnummers. Daar waar deze artikelen in de cao vernummerd zijn, zijn ze in het reglement ook aangepast.

Daarnaast is ook per 1-2-2020 hoofdstuk 10 van de cao gewijzigd, waardoor nieuwe bedrijfseconomische ontslagen niet langer via het stelsel van werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid lopen, maar onder dit nieuwe hoofdstuk vallen.

Om in het reglement ook te voorzien in ontslagsituaties waarbij gebruik is gemaakt van deze nieuwe systematiek, is het begrip van ‘sociaal plan’ uitgebreid. Onder sociaal plan wordt in dit reglement ook verstaan: “de resultaten van de inspanningen als bedoeld in artikel 10.3, vierde lid van de cao PO” (zie artikel 1 onder 32). Hierdoor kunt u van de artikelen m.b.t. het werkgelegenheidsbeleid gebruik maken wanneer u bij de beëindiging de cao-regels uit hoofdstuk 10 heeft opgevolgd. In plaats van een sociaal plan laat u dan de resultaten van de inspanningen uit artikel 10.3 lid 4 van de cao zien.

Uiteraard dient u ook aan de overige voorwaarden te voldoen.

#Meer informatie?

Voor al uw vragen over het reglement kunt u uiteraard terecht bij onze helpdesk:

T: 088 - 605 51 55  E: helpdesk@vfpf.nl 

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur