Terug naar Actueel

#Vergoedingsmogelijkheid voor medewerker die >35% arbeidsongeschikt én werkloos is

Nieuws

Het Participatiefonds biedt schoolbesturen nu de mogelijkheid een vergoeding aan te vragen voor de situatie waarin een werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is en tevens een WW-uitkering ontvangt. Ondanks dat deze vergoedingsregel niet (meer) in het reglement staat.

prikbord met rekenmuur

#Niet in Reglement, toch vergoedingsverzoek mogelijk

In het verleden kwam bovenstaande situatie weinig voor. Omdat de procedure bovendien voor nogal wat verwarring zorgde, werd de vergoedingsregel uit het reglement Pf verwijderd. Sec betekent dit dat schoolbesturen dan niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Omdat in de praktijk blijkt dat deze situatie steeds vaker voorkomt, kunnen schoolbesturen nu toch een vergoedingsverzoek indienen in het Werkgeversportaal Pf. Hoe dat werkt leest u hieronder.

#Indienden vergoedingsverzoek

Artikel 4:7 regelement Pf is in de volgende situaties onder toezending van de volgende stukken van toepassing:

1. bij arbeidsongeschiktheid 35-80%

 • Afschrift van het ontslagbesluit met de reden van ontslag die aan de werknemer is meegedeeld
 • Afschrift van de WIA-beschikking
 • Door beide partijen ondertekende modelverklaring “gesprekkencyclus ziekte en arbeidsongeschiktheid”
 • Afschrift van het rapport van de arbeidsdeskundige waaruit blijkt dat de werknemer niet meer in te zetten is in enige functie aan de instelling
 • Door beide partijen ondertekende modelverklaring “ondersteuning extern”.

2. Bij arbeidsongeschiktheid 80-100%

 •  Afschrift van het ontslagbesluit met de reden van ontslag die aan de werknemer is meegedeeld
 • Afschrift van de WIA-beschikking
 • Door beide partijen ondertekende modelverklaring “gesprekkencyclus ziekte en arbeidsongeschiktheid”
 • Afschrift van het rapport van de arbeidsdeskundige waaruit blijkt dat de werknemer niet meer in te zetten is in enige functie aan de instelling.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

In het reglement is wel voorzien in de situatie van een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt. In dat geval zijn artikel 4:5 en 4:11 uit het reglement, met vermelding van de voorwaarden, van toepassing.

#Meer lezen

 1. over het declareren en vergoed krijgen van kosten 
 2. over welke kosten u vergoed kunt krijgen