Terug naar Actueel

#Vervangingspool voortzetten of starten per 1 januari 2020

Nieuws

Het Reglement Vervangingsfonds biedt ook in 2020 de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten. Hieronder leest u wat u moet doen om een bestaande pool voort te zetten of om een nieuwe pool te starten.

kapstok

#Vervangingspool voortzetten of starten? Wat moet u doen?

U heeft al een vervangingspool

Alle besturen die per 1 oktober 2019 bij het Vervangingsfonds geregistreerd staan met een vervangingspool, vallend onder het reglement, ontvangen tijdig een brief met een handhaafformulier. Via dit formulier kunt u aangeven dat u de vervangingspool wenst voort te zetten per 1 januari 2020. 

U wilt starten met een vervangingspool

Als uw bestuur momenteel geen vervangingspool heeft als bedoeld in ons reglement, kunt u voor 1 november 2019 schrijftelijk een aanvraag indienen bij het Vervangingsfonds. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier vervangingspool. Vermeld bij uw aanmelding de omvang van uw totale formatie in fte per 1 november 2019. Het Vervangingsfonds beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.   

Maximale omvang vervangingspool

Het is mogelijk om een vervangingspool met een omvang van 4% van de formatie (vereiste inzet is dan 98%) in te stellen of een vervangingspool met een omvang van 6% van de formatie (vereiste inzet is dan 100%). Bij uw aanmelding geeft u aan voor welke maximale omvang u kiest.