Terug naar Actueel

#Workshop schapen drijven doet beroep op evenwichtige samenwerking

Artikel

Wat doe je met € 1000 om de werkdruk te verminderen? Creatieve mogelijkheden te over. Basisschool De Hoeksteen in Honselersdijk besteedde het bedrag aan een workshop schapen drijven. De leerkrachten zetten in het veld hun persoonlijke leiderschap in om samen als krachtig team een schaapskudde succesvol over een parcours te drijven.

CBS De Hoeksteenn - Schapen drijven

#Wat doe je met € 1000 om de werkdruk te verlichten

Alle scholen die deelnemen aan het project ‘Gezonde Werkdruk’  krijgen eenmalig een bedrag van € 1000 dat ze kunnen inzetten voor een teamactiviteit naar keuze. De betreffende activiteit is gekoppeld aan de uitkomsten van de Werkdrukscan en levert een bijdrage aan de vermindering van werkdruk.  

#Gezonde werkdruk

De Hoeksteen neemt deel aan het project ‘Gezonde Werkdruk’ van het Vervangingsfonds. “De werkdruk bij ons op school is flink”, vertelt Joke Arensman, directeur van De Hoeksteen. “Dat heeft te maken met de vernieuwingen die we doorvoeren sinds we IPC-school* zijn. In dit curriculum ontbreekt een methode en bereiden leerkrachten zelf hun lessen voor. Dat vraagt meer inzet van collega’s dan wanneer ze simpelweg een methode volgen. IPC geeft daarentegen ook meer werkplezier. Leerkrachten zijn eigenaar van hun lessen en kunnen focussen op wat hun leerlingen nodig hebben.” Om de werkdruk enigszins te verzachten zet Arensman, in het kader van het project opgeleid in Management Drives en Waarderend Leiderschap, de werkdrukgelden in om leerkrachten uit te roosteren zodat ze samen met een collega lessen kunnen voorbereiden.

‘*IPC: International Primary Curriculum (http://www.ipc-nederland.nl/)

#Werkdrukscan

Als start van het project ‘Gezonde Werkdruk’ deed het team van De Hoeksteen vlak voor de zomervakantie van 2018 de Werkdrukscan voor het eerst. “Die 0-meting gaf ons het inzicht dat werkdruk ook te maken heeft met de aard van het beestje, met wat we onszelf opleggen.” Na de meting volgden de medewerkers het Management Drives-traject*. “Dat gaf de leerkrachten meer inzicht in zichzelf, de collega’s, de samenwerking met de verschillende collega’s en ieders handelen onder werkdruk.” Een jaar later organiseerde Arensman een tussenmeting, de 1-meting. Deze liet zien dat onder andere leerlinggedrag en Passend Onderwijs de werkdruk verhogen. Reden om het thema persoonlijk leiderschap op te pakken.

#Persoonlijk leiderschap

Op een studiedag eind januari 2020 verraste Arensman het team met een workshop schapen drijven. Leervragen voor die middagactiviteit: Hoe geef je leiding als leerkracht? Wat zie je bij je collega’s? Hoe kun je je persoonlijk leiderschap inzetten/versterken om de interactie met de ander te vergemakkelijken? “Daarbij waren de kleuren van Management Drives uitgangspunt. De herder heeft zijn bordercollie die de kudde bij elkaar houdt. Als team moet je samen een evenwicht vinden om dat voor elkaar te krijgen.” Twee groepen leerkrachten kregen beurtelings onder andere de opdracht de schaapskudde over een parcours te leiden. De observaties richtten zich op ieders persoonlijk leiderschap binnen de groep. “Je persoonlijk leiderschap voor de klas moet ook passen binnen de visie van de school. IPC-onderwijs vraagt zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dan moet je als leerkracht afstand durven nemen, loslaten. Bij het drijven van de schaapskudde hebben we ervaren dat als je te veel druk legt, het tegenovergestelde gebeurt van wat je wilt bereiken. De workshop heeft bijgedragen aan zelfkennis en kennis van elkaar.”  

#Werkplezier

Arensman kijkt terug op een geslaagde middag. “Ik wilde dat het team actief zou ervaren hoe we door bewuste inzet van ieders persoonlijk leiderschap als team sterk zijn. Want ook op school zijn we continu bezig met elkaar. De hele middag zat vol parallellen met het onderwijs. In het veld werd herkenbaar schoolgedrag uitvergroot. Het was naast leerzaam ook leuk. Iedereen vond het heerlijk om op een zonnige, koude dag door de schapenwei te banjeren. Het plezier straalde van iedereen.” Arensman is ervan overtuigd dat de workshop het werkplezier vergroot. “Ons werk geeft ons druk en als de focus alleen op werkdruk ligt, wordt deze steeds groter. Door te kijken naar werkplezier kunnen we als team veel meer aan.”

*Management Drives geeft inzicht in wat een persoon of team motiveert. De methode hanteert een gemeenschappelijke ‘zes kleurentaal’ om gedrag bespreekbaar te maken en de kracht van het team en ieder individu daarin te gebruiken. Iedere kleur staat voor een persoonlijke leiderschapsstijl of team-/organisatiecultuur. Het Vervangingsfonds introduceerde Management Drives binnen het Project ‘Gezonde Werkdruk’.