#Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van het Vervangingsfonds of het Participatiefonds? Dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Namens het bestuur van de fondsen buigt een Bezwaarschriftencommissie zich over uw bezwaar.

#Samenstelling:

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter en komt maandelijks bij elkaar.

Mevrouw G. Faber - voorzitter

De heer H.G. Olfers - lid

De heer mr. H.K. Evers - lid

De heer mr. drs. L. van Noort - lid

De heer A.J.F. Duif - lid