#Welzijnscheck Onderwijspersoneel

Met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel krijgen personeelsleden feedback op hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. De gratis online tool brengt aan de hand van ongeveer 130 vragen energiebronnen en belastende factoren in kaart. De Welzijnscheck Onderwijspersoneel kan zowel op individueel, op eigen initiatief, als op organisatieniveau (school, afdeling, etc.) worden ingezet. Deze laatste variant geeft naast individuele terugkoppelingen ook automatisch organisatiebrede rapportages.

#Ondersteuning

De adviseurs van het Vervangingsfonds kunnen u adviseren bij het opzetten van een organisatiebreed onderzoek met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel. Neem daarvoor contact op met uw regioteam.

Voor algemene vragen over de Welzijnscheck Onderwijspersoneel kunt u contact opnemen met de servicedesk via 045-579 81 81 of aacpo@vfpf.nl

#Meer informatie