Terug naar Actueel

#10 tips voor de ontruimingsoefening

Artikel

Het voorbereiden en uitvoeren van een ontruimingsoefening in het primair onderwijs is van vitaal belang. Het zorgt ervoor dat leerlingen en personeel weten hoe ze moeten handelen in geval van een noodsituatie. Ontruiming hoort bij het wettelijke takenpakket van de BHV-organisatie binnen de school.

Deel deze pagina:

meisje schrijft op een zwart schoolbord de tekst: 10 tips voor de ontruimingsoefening

#10 praktische tips

#1. Ontruimingsplan

Ontwikkel een gedetailleerd ontruimingsplan met duidelijke procedures, beschrijving van taken en instructies, tekeningen van de vluchtwegen en benodigde voorzieningen. Dit is de taak van de BHV-organisatie binnen de school. Doel van dit plan is om in het geval van nood zo veel mogelijk leerlingen, personeel en/of overige bezoekers op een gestructureerde manier te helpen het schoolgebouw veilig te verlaten.

#2. Ontruimers aanstellen 

Naast BHV’ers zijn in de school ‘ontruimers’ nodig, die zich primair bezighouden met het evacueren van leerlingen, personeel en/of overige bezoekers die op dat moment aanwezig zijn op school. Het is logisch deze taak in ieder geval aan alle leerkrachten te geven. Zorg dat zij goed geïnstrueerd zijn over het ontruimingsplan.

#3. Informeren 

Informeer personeel en leerlingen over de procedures en informeer ouders over de oefeningen en het doel ervan

#4. Doelen 

Definieer duidelijke doelen voor de ontruimingsoefeningen

#5. Aangekondigde oefening 

Organiseer minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. Doe dit aan het begin van het schooljaar, want dan zit iedereen weer in een ander lokaal.

#6. Onaangekondigde oefeningen 

Wissel af met onaangekondigde oefeningen. 

#7. Wissel de omstandigheden 

Oefen niet alleen onder standaardomstandigheden waarbij alle kinderen in de klas zitten, maar ook tijdens bijeenkomsten in de aula of tussen de middag wanneer kinderen overblijven. 

#8. Speciale behoeften 

Zorg voor specifieke plannen voor leerlingen en personeel met speciale behoeften. 

#9. Evaluatie en verbetering

 Evalueer na elke oefening en pas het beleid en/of ontruimingsplan aan waar nodig. Leg de oefening en de evaluatie, inclusief verbeterpunten, op schrift vast in het BHV-plan. 

#10. Verzamelgebouwen

Zitten er verschillende organisaties in één gebouw (bijv. basisschool, kinderopvang, muziekschool)? Stem af, werk goed samen en oefen gezamenlijk in het ontruimen van het gebouw.

 

Bonustip

In de Arbocatalogus PO leest u hoe u het best kunt omgaan met veiligheidsrisico’s en crisissituaties.

Tags:Arbo
Print deze pagina