#Waar wij voor staan

Deel deze pagina:

”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de sector.”

#Voor het onderwijs

Als de vervangings- en werkloosheidskosten in de sector laag zijn, dan kunnen schoolbesturen hun budget aanwenden waar dat voor bedoeld is: het onderwijs. Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn om die reden in de jaren ’90 opgericht. Enerzijds voor de administratieve afhandeling voor het vergoeden van de kosten, anderzijds om schoolbesturen te helpen hun organisatie gezond te krijgen en te houden. En dat is nog steeds zo.

Wij richten ons op alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Omdat wij als zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) ook overheidsorganisaties zijn, bieden wij onze dienstverlening zonder winstoogmerk aan.

Het Vervangingsfonds helpt schoolbesturen in het primair onderwijs om hun schoolorganisatie gezond te maken en te houden. Leerkrachten staan met plezier voor de klas. En valt een medewerker onverhoopt toch uit, dan betaalt het fonds de kosten voor vervanging als het schoolbestuur bij het Vervangingsfonds is aangesloten.

Meer lezen

#Voor wie zijn we er?

We zijn er voor álle scholen in het primair onderwijs. Dit geldt zowel voor het Vervangingsfonds als het Participatiefonds. Bij het Vervangingsfonds kunnen schoolbesturen ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de vervangingskosten te worden. Deze mogelijkheid is er bij het Participatiefonds niet, daar is het hele onderwijsveld aangesloten.

Eigenrisicodrager of niet, onze expertise, praktische begeleiding en instrumenten zijn blijvend beschikbaar voor alle scholen. Zonder extra kosten.

#Waarom moet u bij ons zijn?

Simpelweg omdat wij het onderwijsveld door en door kennen. Wij weten wat er speelt. Wij kunnen gemakkelijk meebewegen met de actualiteit. Daarnaast heeft u recht op onze hulp en expertise. Dit komt omdat u jaarlijks premie aan ons afdraagt vanuit de lumpsum die u vanuit het Ministerie van OCW ontvangt. Uiteraard heeft u ook de keuze om met een derde partij samen te werken.

#Hoe werken we?

Schoolbesturen komen met ons in contact via onze regioteams, casemanagers of uitvoeringsorganisatie.

In onze uitvoeringsorganisatie buigen wij ons over uw vergoedingsverzoeken voor de vervangings- of werkloosheidskosten. Wij verwerken uw declaraties en staan met onze helpdesk  klaar om u verder te helpen. Dit is ons administratieve gedeelte. Maar de fondsen zijn veel meer dan dat.

Dichtbij u in de buurt staan onze regioteams  voor u klaar. Onze regiocoördinatoren zijn daarbij uw eerste aanspreekpunt. Samen met de adviseurs Arbeid en Vitaliteit ondersteunen en begeleiden ze uw school om het verzuim te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dit doen zij niet alleen door hun jarenlange ervaring en expertise in te zetten, maar ook door gebruik te maken van onze praktijkgerichte instrumenten.  Bovendien weten zij goed wat er in uw regio speelt. Tot slot bemiddelen onze casemanagers graag bij de invulling van uw vacatures. Zij hebben intensief contact met uitkeringsgerechtigd onderwijspersoneel die zij helpen om weer aan de slag te gaan.