#Waar wij voor staan

“… voor goed functionerende schoolorganisaties waar iedereen met plezier aan het werk is en blijft.”

Deel deze pagina:

collage teams blije leerkrachten op een school
Wettelijk kader
Onze missie
Onze visie

Vervangingsfonds en Participatiefonds (VfPf) zijn twee zelfstandig bestuursorganen die nauw met elkaar verweven zijn. We werken vanuit wettelijke taken die omschreven staan in de Wet op het primair onderwijs.

VfPf is de expert op het gebied van HRM die scholen adviseert en ondersteunt in hun ambities en ontwikkeling tot toekomstbestendige en professionele organisaties.

Het beste onderwijs voor kinderen komt tot stand in goed functionerende schoolorganisaties waar iedereen met plezier aan het werk is en blijft.
VfPf adviseert en ondersteunt schoolbesturen in het versterken van hun verantwoordelijkheid om werknemers duurzaam inzetbaar te houden binnen de sector. Zodat verzuim en werkloosheid zo laag mogelijk zijn. Dit doen we met onze expertise en ervaring van binnen én buiten het onderwijsveld.
We geloven in duurzame oplossingen en bieden altijd maatwerk, afgestemd op regionale behoeftes.
Waar nodig vangt VfPf de financiële gevolgen van verzuim en werkloosheid op en begeleidt uitkeringsgerechtigden snel naar een passende nieuwe baan.
VfPf is van en voor het primair onderwijs en werkt zonder winstoogmerk. Samen met schoolbesturen werken we aan een aantrekkelijke en vitale sector.

#Complexe vraagstukken

We kampen in het Nederlands onderwijs met een lerarentekort, hoge werkdruk en verzuim. De vraagstukken voor bestuurders en schoolleiders zijn complex - tijd voor een nieuwe manier van denken en doen. Over duurzame inzetbaarheid, over anders organiseren, over samenwerking met andere scholen in de buurt of regio, of met partijen van buiten de schoolsector. Want we kunnen veel van elkaar leren. Hoe maken we onze schoolorganisaties klaar voor de toekomst? Wat vraagt dat op het gebied van leiderschap? Hoe houden we onze leraren duurzaam inzetbaar en voorkomen we verzuim? Welke arbeidsmarktaanpak werkt in onze regio? VfPf legt verbindingen en deelt haar ervaringen en inzichten in wat écht werkt. 

Collage teams lachende mensen binnen school
Adviseurs VfPf in gesprek met schoolleiders en aan het werk met teams

#Inspiratie, advies of praktische ondersteuning

VfPf heeft als specialist in de sector een unieke positie in Nederland. We combineren expertise op het gebied van HR en strategie met inzicht in de praktijk van het primair onderwijs. We zijn gesprekspartner en helpen schoolorganisaties met allerhande vraagstukken: als adviseur, coach of op projectbasis. Zo richten we verandertrajecten in, maken we risicoanalyses, helpen we bij het maken van beleidskeuzes en een strategische personeelsplanning.
We werken mee aan het vergroten van werkplezier en vitaliteit, geven trainingen en ondersteunen bij het invullen van vacatures. We weten wat een goed van-werk-naar-werk traject inhoudt en begeleiden mensen bij hun re-integratie en start als beginnende leerkracht. Loopt het toch spaak? Dan vergoeden we de financiële gevolgen van werkloosheid en vervanging bij verzuim.

#Leren van anderen

Ons team bestaat uit tientallen experts met elk een eigen specialisme en achtergrond, denk aan adviseurs op het gebied van HR en duurzame inzetbaarheid en gemotiveerde ervaringsdeskundigen die als mentor optreden. Wat ze gemeen hebben? Een grote passie voor het primair onderwijs.
Daarmee helpen we u bij het vervullen van uw ambities en de veranderingen die nodig zijn. Slimme innovaties of werkwijzen uit andere sectoren schuwen we daarbij zeker niet. We blijven ‘van buiten naar binnen’ kijken. En omdat we bij zoveel scholen over de vloer komen, hebben we helder zicht op wat werkt en wat niet. Waarom het wiel uitvinden als dat al eens is gedaan?

Collage collega's VfPf ana het werk en bij koffiezetapparaat

#Samen sterk voor de sector

Als bestuurder of schoolleider weet ú het beste wat goed is voor uw organisatie. Met de juiste vragen inspireren we u en uw team om uit de waan van de dag te stappen en uit te zoomen. We geloven in co-creatie. Tijdens onze samenwerking proberen we de denk- en daadkracht binnen een school aan te wakkeren. Onze aanpak heeft een heel persoonlijke insteek. Bij ons geen standaardoplossingen en -pakketten. We kijken telkens goed waar uw zorgen zitten en wat uw kansen zijn. Onze regioteams bieden altijd maatwerk. Wat heeft prioriteit? Een snelle praktijkoplossing of juist beleid voor de toekomst? Zo werken we samen aan een sterke schoolorganisatie en een toekomstbestendige sector. Van ons krijgt u een eerlijk advies, we hebben immers geen winstoogmerk. En ook mooi meegenomen: u betaalt geen extra kosten voor onze dienstverlening want die is inbegrepen bij de premie die u ons al betaalt.

#Ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

Onder het genot van een kopje koffie bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Neem contact op met uw regioteam. 

Vind uw regioteamVind uw regioteam
Print deze pagina