#Privacy

Deel deze pagina:

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn met betrekking tot uw gegevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De fondsen bewaren uw gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is gelet op de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.

#Privacy Statement Vervangingsfonds

Download hier het Privacy Statement van het Vervangingsfonds.

#Privacy Statement Participatiefonds

Download hier het Privacy Statement van het Participatiefonds.