#Privacy

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn met betrekking tot uw gegevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De fondsen bewaren uw gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is gelet op de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.

Deel deze pagina:

#Privacy Statement VfPf - Nieuwsbrief

Download hier het Privacy Statement Nieuwsbrief VfPf.

#Privacy Statement VfPf - Werving & Selectie (sollicitanten)

Download hier het Privacy Statement Werving & Selectie VfPf.

#Regeling rechten betrokkenen bij verwerking persoonsgegevens

Hier in de Wettenbank op Overheid.nl vindt u de regeling die van toepassing is op verzoeken om inzage in, rectificatie van, wissing van, beperking van, overdracht van en bezwaar tegen verwerking door het Vervangingsfonds en het Participatiefonds van persoonsgegevens in het kader van zijn (wettelijke) taken en alle bezwaren hieromtrent.

#Vragen of feedback?

Voor VfPf zijn de gegevens die we van u verwerken van essentiële waarde. Voorwaardelijk voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is dat deze gegevens correct, integer en betrouwbaar zijn - en alleen beschikbaar zijn voor bevoegde personen en functionarissen binnen VfPf. 
Om zorgvuldig en veilig met de aan VfPf toevertrouwde gegevens om te gaan, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Als u vragen heeft over deze maatregelen of u heeft feedback waarmee de maatregelen naar een nog hoger niveau kunnen worden getild, kunt u contact met ons  opnemen via [email protected].
 

Print deze pagina