#Regioteams

Een team van regiocoördinatoren, adviseurs Arbeid en Vitaliteit en een casemanager Re-integratie staat voor u klaar om mee te denken over personeelsbeleid, re-integratie, verzuim, werkdruk, arbo en wet- en regelgeving. Ook kunnen zij bemiddelen bij vacatures of helpen bij een van-werk-naar-werk-traject.

Vind uw regioteam

Sinds 1-1-2021 hebben onze helpdesks een nieuw telefoonnummer en e-mailadres.

Waar moet u zijn met welke vraag bij VfPf vanaf 1 januari 2021? Download hier het overzicht.

#Helpdesk Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor vragen over werkgeversportaal Mijn Vf, het Reglement Vervangingsfonds, premies, vervangingsdeclaraties en subsidiemogelijkheden, een vergoedingsverzoek voor werkloosheidskosten, het Reglement Participatiefonds en over het Werkgeversportaal Pf.

Telefoonnummer

088 605 51 55
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

helpdesk@vfpf.nl

Adres

Uitvoeringsorganisatie VfPf
Postbus 514
8000AM Zwollle

#Arbo Adviescentrum PO

Voor vragen over RI&E, de Arbocatalogus PO, arbowetgeving, binnenklimaat, BHV en de Onderwijsvacaturebank.

Telefoonnummer

088 837 30 30
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

arbo-advies@vfpf.nl

#Vragen over Modernisering Participatiefonds

Al uw vragen over de Modernisering van het Participatiefonds en de nieuwe manier van vergoeding van werkloosheidskosten kunt u mailen naar:

E-mailadres

vraaghetons@vfpf.nl

#Adreswijziging doorgeven?

Alle gegevens van schoolbesturen worden landelijk beheerd door DUO. Wij gebruiken deze BRIN-registratie voor onze systemen en het versturen van post naar besturen en scholen.
Wijzigingen van instellingsgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres of de naam van een school), een fusie of verhuizing moet u dus aan DUO doorgeven.

Ga daarvoor naar de speciale pagina van de website van DUO: Instellingsgegevens wijzigen.

#Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Bestuursbureau.

Telefoonnummer

010 217 76 40
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

secretariaat@vfpf.nl

Adres

Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds
Boompjes 40 (gebouw Willemswerf)
3011XB Rotterdam

Vragen of opmerkingen over deze website:

redactie@vfpf.nl