#Regioteams

Een team van regiocoördinatoren, adviseurs Arbeid en Vitaliteit en een casemanager Re-integratie staat voor u klaar om mee te denken over personeelsbeleid, re-integratie, verzuim, werkdruk, arbo en wet- en regelgeving. Ook kunnen zij bemiddelen bij vacatures of helpen bij een van-werk-naar-werk-traject.

Vind uw regioteam

#Helpdesk Participatiefonds

Voor vragen over een vergoedingsverzoek voor werkloosheidskosten, het Reglement Participatiefonds en over het Werkgeversportaal Pf.

Let op: met ingang van 1 januari 2021 gaan de Helpdesk Vervangingsfonds en de Helpdesk Participatiefonds samen in een nieuw klantcontactcentrum. Ze krijgen een nieuw gezamenlijk telefoonnummer en e-mailadres:

Helpdesk Vf en Pf vanaf 1-1-2021:

T: 088 - 605 51 55  E: helpdesk@vfpf.nl  Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer

070 757 51 00
elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur

E-mailadres

info.pf@duo.nl

Adres

Uitvoeringsorganisatie Participatiefonds
Postbus 30205
2500GE Den Haag

#Helpdesk Vervangingsfonds

Voor vragen over werkgeversportaal Mijn Vf, het Reglement Vervangingsfonds, premies, vervangingsdeclaraties en subsidiemogelijkheden.

Let op: met ingang van 1 januari 2021 gaan de Helpdesk Vervangingsfonds en de Helpdesk Participatiefonds samen in een nieuw klantcontactcentrum. Ze krijgen een nieuw gezamenlijk telefoonnummer en e-mailadres:

Helpdesk Vf en Pf vanaf 1-1-2021:

T: 088 - 605 51 55  E: helpdesk@vfpf.nl  Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer

045 579 81 07
elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur

E-mailadres

helpdesk@vfpf.nl

Adres

Uitvoeringsorganisatie Vervangingsfonds
Postbus 4839
6401JM Heerlen

#Arbo Advies Centrum PO

Voor vragen over RI&E, de Arbocatalogus PO, arbowetgeving, binnenklimaat en BHV.

Telefoonnummer

045 579 81 81
elke werkdag van 8.00 tot 16.00 uur

E-mailadres

aacpo@vfpf.nl

#Vragen over modernisering Participatiefonds

Al uw vragen over de modernisering van het Participatiefonds en de nieuwe manier van vergoeding van werkloosheidskosten per 1-8-2021 kunt u mailen naar:

E-mailadres

vraaghetons@vfpf.org

#Adreswijziging doorgeven?

Alle gegevens van schoolbesturen worden landelijk beheerd door DUO.
Wijzigingen van instellingsgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres of de naam van een school), een fusie of verhuizing moet u dus aan DUO doorgeven.

Ga daarvoor naar de speciale pagina van de website van DUO: Instellingsgegevens wijzigen.

#Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het Bestuursbureau.

Telefoonnummer

010 217 76 40
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

secretariaat@vfpf.org

Adres

Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds
Boompjes 40 (gebouw Willemswerf)
3011XB Rotterdam

Vragen of opmerkingen over deze website:

redactie@vfpf.org