#Log in bij Mijn Vf en Werkgeversportaal Pf

Regel uw vergoedingsverzoeken via onze digitale portalen.

Bij welk portaal wilt u inloggen?

voor vervangingskosten

Mijn Vf is het digitale loket van het Vervangingsfonds. Hier kunt u onder andere uw financiële positie bij het Vervangingsfonds inzien, declaraties indienen en de poolverantwoording opvoeren.

Naar Mijn Vf

voor werkloosheidskosten

Dit is het digitale loket van het Participatiefonds. Hier kunt u vergoedingsverzoeken indienen voor werkloosheidskosten die ontstaan wanneer u een (tijdelijk) dienstverband beëindigt.

Naar Werkgeversportaal Pf