#Onze regioteams – dicht bij u in de buurt

VfPf is er voor alle scholen in het primair onderwijs. En niet alleen voor de afhandeling van uw vervangings- of werkloosheidskosten. Maar juist om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen met plezier aan het werk is en deze kosten zo laag mogelijk blijven. Door te zorgen voor een verdere professionalisering van uw organisatie. Een school waar werkplezier en passie voorop staan.

#Aanspreekpunt

Het maakt niet uit of u volledig bij ons bent aangesloten of dat u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent. Het gaat ons om het gehele scholenveld.

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen, hebben we Nederland opgedeeld in regio’s. In deze regio’s hebben we de krachten van beide fondsen gebundeld in specialistische regioteams. Heeft u een vraag, wilt u iets bespreken? Dan is uw eerste aanspreekpunt de regiocoördinator van het team waar uw school onder valt. Verder bestaat het team uit adviseurs Arbeid en Vitaliteit, een casemanager Re-integratie en mentoren on the job.

#Hoe werken wij?

Nadat u contact heeft gehad met de regiocoördinator van uw regio, gaat deze met uw vraag aan de slag. Als deze met een van de instrumenten van onze bedrijfsgezondheidszorg kan worden opgepakt, dan helpt een van onze adviseurs Arbeid en Vitaliteit u verder. Bemiddeling bij vacatures is in handen van een van onze gespecialiseerde casemanagers Re-integratie. Het kan ook zijn dat een combinatie van onze deskundigen u voor langere tijd gaat ondersteunen.

#Specialisten per regioteam

#Wat zijn de kosten?

Die zijn er niet! Jaarlijks draagt u premie af aan het Participatiefonds voor onze dienstverlening. Dit wordt berekend op basis van het bedrag dat u voor personeel en materiële kosten (lumpsum) van het Ministerie van OCW ontvangt. Dat geldt voor alle scholen, ook als u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent. Er zijn daarom geen extra kosten als u van de ondersteuning van onze regioteams gebruik wilt maken. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en helpen u graag met een eerlijk advies.

#Vind uw regioteam

Wilt u contact met ons opnemen, maar weet u niet precies in welke van onze regio’s uw school of bestuur zich bevindt? Vind hier uw regioteam.

#Indeling van onze regio’s

Indeling regioteams VfPf kaartje Nederland
Print deze pagina