Terug naar Actueel

#Aanpassing in Reglement Pf op artikel over Participatiebaan

Nieuws

Per 1-1-2024 is een aanpassing in artikel 19 van Reglement Pf. Dit gaat over participatiebanen.

Deel deze pagina:

Blokjes met cijfers er op

#Wat verandert er?

Als uw medewerker vanuit een participatiebaan in een werkloosheidsuitkering terecht komt, kunt u als de ex-werkgever bij Pf een verzoek indienen voor een verlaging van de eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten. Dat staat omschreven in artikel 19 van het reglement. U moet dan o.a. aantonen dat het om een participatiebaan ging. In artikel 19 van het huidige reglement wordt aangesloten bij de speciale loonschaal in de cao PO. Die loonschaal is echter in de meest recente cao geschrapt. We passen daarom het bewijsmiddel bij artikel 19 aan. U kunt zelf te kiezen welk bewijsmiddel voor u het beste werkt. Welk document u daarvoor wilt gebruiken is niet meer voorgeschreven. 

In de toelichting bij het Reglement Pf per 1-1-2024 staat een aantal suggesties, zoals een doelgroepverklaring, een brief van de gemeente of UWV die daarover gaat of een uitdraai uit het doelgroepregister. Als de medewerker wel begonnen is op de speciale loonschaal, dan kunt u de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst met die inschaling nog gewoon gebruiken, ook als de inschaling inmiddels dus aangepast is door de cao-wijziging. 

U kunt het nieuwe reglement nu al downloaden via het menu Documenten op deze website. 

Print deze pagina