Terug naar Actueel

#Bijzondere studiereizen zorgen voor omwenteling bij Stichting Sirius

Artikel

Stichting Sirius in Amsterdam Zuid-Oost organiseert voor haar personeel studiereizen naar Suriname en Ghana, de landen waar het merendeel van de ouders van de leerlingen zijn wortels heeft. Met dit initiatief wil Sirius met name de verbinding ouders-school versterken en het personeel boeien en binden. Het effect van de reizen reikt verder. Naast dat de wenselijke verbinding met ouders groeit, is er de voorzichtige conclusie dat hierdoor ook het werkplezier toeneemt en de werkdruk vermindert.

Deel deze pagina:

Mariet Brouwers en Hubert de Waard
Mariet Brouwers en Hubert de Waard
© Peter Roek

#Hoe pakt Sirius dit aan?

 “We zochten altijd al naar een goede verbinding met de ouders van onze leerlingen” vertelt Hubert de Waard, adjunct-directeur Sirius en verantwoordelijk voor het algemeen beheer en de voor- en naschoolse activiteiten. “Als je in Amsterdam Zuid-Oost  in het onderwijs werkt, dan moet je het stadsdeel en de culturen begrijpen om goede verbindingen te kunnen leggen.” In de loop der tijd stimuleerde Sirius zijn personeel op diverse manieren om de gewenste verbinding met ouders te realiseren. Toch bleef het resultaat onbevredigend. “Daarop hebben we besloten het anders, geïsoleerd, aan te pakken: begrip creëren door studiereizen te organiseren naar Suriname en Ghana, omdat daar de meeste ouders vandaan komen.” In 2017 organiseerde de stichting eerst twee pilotreizen. “Toen uit de evaluatie bleek dat we onze doelen daarmee bereikten, hebben we besloten de komende twee jaar in deze tiendaagse studiereizen te investeren.”

#Reisprogramma

Het reisprogramma besteedt aandacht aan de geschiedenis van het land, de roots van de ouders, het slavernijverleden, de beleving van vrijheid enzovoorts. Om het land en de cultuur goed te leren begrijpen worden in Suriname en Ghana scholen, culturele activiteiten en families bezocht. De deelnemers houden een ervaringendagboek bij en kunnen voor reflectie in gesprek met de meereizende coach. Na afloop vullen ze een evaluatieformulier in om te constateren of ze tot andere, nieuwe inzichten zijn gekomen en of hun houding is veranderd ten opzichte van vóór het vertrek.

# Alle functies

Alle Siriusmedewerkers die minimaal drie jaar in dienst zijn, krijgen het aanbod om op kosten van de organisatie in werktijd op een georganiseerde studiereis naar Suriname of Ghana te gaan. “Alle, omdat we het belangrijk vinden dat naast onderwijzend personeel ook onderwijsassistenten, conciërges en andere medewerkers de juiste benadering en aanspreektoon voor de ouders en leerlingen hebben.”

# Positieve verbinding met wijk

Dat de studiereizen de verbinding met de wijk versterken, daarover bestaat geen twijfel. En daar is het in eerste instantie om te doen. De Waard: “Als de medewerkers vertellen dat ze op reis gaan naar Suriname, dan doet dat heel veel met de ouders en de kinderen.” Tijdens de reis leven personeel op school, leerlingen en ouders de hele week via blog, e-mail, app en facetime mee met de reizigers. Wanneer de reizigers terug zijn, geven ze een presentatie aan de school en ouders van de leerlingen over wat ze gezien en geleerd hebben. “Dat werkt positief verbindend.”

# Daling verzuim

Het kan zijn dat wanneer er sprake is van geen of een beperkte verbinding met ouders van leerlingen en/of organisatie dat dit invloed heeft op werkplezier en verzuim, denkt De Waard. “Wij hadden in 2015 een behoorlijk verzuim: 11,9 procent. Nu zitten we op procent. Wij denken dat de studiereizen een positief effect hebben gehad op de daling van het ziekteverzuim. Ze hebben zeker bijgedragen aan het werkplezier.” De Waard ziet ook dat degenen die op reis zijn geweest zich daarna meer verbonden voelen met hun eigen school én de andere scholen.

#Vacatures

In maart 2019 waren er bij Sirius in totaal 100 van de 230 personeelsleden óf naar Ghana óf naar Suriname afgereisd. Staan volgende groepen te popelen? “Mensen willen graag mee, maar de schroom om zich op te geven groeit naarmate het personeelstekort groter wordt.” Zoals zo veel besturen kampt Sirius met een lerarentekort. In maart waren er nog 25 vacatures. Het studiereizenbeleid is onderdeel van Sirius’ plan van aanpak om het lerarentekort op te lossen. Aan de studiereizen is het motto van het personeelsbeleid ‘boeien en binden’ gekoppeld. Wie op reis gaat, verbindt zich voor minimaal twee jaar aan de stichting. “We denken dat we met een boeiend educatief aanbod, waaronder studiereizen, medewerkers langer aan ons kunnen binden.” Met de educatieve studiereizen hoopt Sirius ook nieuwe medewerkers binnen te halen.

# Stichting Sirius

Stichting Sirius verzorgt in Amsterdam Zuidoost openbaar onderwijs op dertien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. De stichting heeft 230 medewerkers en telt 3200 leerlingen. Voor meer informatie en beelden van de studiereizen kijk op www.stichting-sirius.nl.

 

Auteur: Lilian Rippe