Terug naar Actueel

#De premies voor 2020 zijn bekend

Nieuws

De premies van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het komende kalenderjaar zijn vastgesteld. *

Deel deze pagina:

Speelnet op het schoolplein
premies 2020

#Premie Vervangingsfonds

De premie van het Vervangingsfonds is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. Dit komt doordat het afgelopen jaar het gemiddelde verzuimpercentage in de onderwijssector ook ongeveer gelijk is gebleven.
De intensivering van onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg voeren we deels uit met bestaande middelen. Hierdoor kunnen we de opslag BGZ met 0,05% verlagen. De solidariteitspremie wordt verlaagd met 0,02%.

#Premie Participatiefonds

De premie van het Participatiefonds is in 2020 met 4,2% iets hoger dan vorig jaar. De kostendekkende premie zou 4,43% zijn geweest. We hebben de stijging kunnen beperken door een overschot aan eigen vermogen aan het scholenveld terug te geven via de premie, die daarmee voor 2020 niet kostendekkend is. De instroom in de WW is de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar het te verwachten aantal instromers in 2020 blijft gelijk aan dat van 2019. De stijging van de premie is vooral te verklaren door de kenmerken van de populatie die instroomt. De gemiddelde leeftijd van de instroom is fors gestegen. Ook de uitkeringsduur bij deze groep is langer. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

* onder voorbehoud van goedkeuring door de minister

Print deze pagina