Terug naar Actueel

#Het verhaal achter de cijfers

Artikel

“We kunnen allerlei bronnen combineren en analyseren, daar ligt onze kracht,” zegt Sarah Setyo. Ze is data-analist bij VfPf en maakt rapportages met gegevens over verzuim en werkloosheid. En daarmee kan regiocoördinator Gerard Poot schoolbesturen inzicht geven in hoe ze ervoor staan en met welke signalen ze in de toekomst rekening moeten houden.

Deel deze pagina:

Jonge vrouw achter laptop kijkt lachend in camera
Sarah Setyo

#Schat aan informatie

Maandelijks krijgt het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) informatie uit personeels-salarisadministraties van schoolbesturen en vanuit UWV en WWplus aangeleverd. “Daarin staan gegevens over begin- en einddatum van verzuim van medewerkers, start- en einddatum van arbeidscontracten, informatie over lopende uitkeringen en kenmerken als leeftijd en functie,” vertelt Sarah Setyo. “We gebruiken ook informatie zoals omvang van het bestuur, aantal leerlingen, vestigingen en fte’s.”

#Betrouwbare data

“Het is natuurlijk belangrijk dat de data zuiver zijn. Dat ze betrouwbaar zijn om conclusies mee te trekken. Daarom schonen we ze eerst op en halen we fouten eruit.  We matchen bijvoorbeeld het geregistreerde aantal ziekte-uren met het aantal uren dat uren dat iemand werkt. En we ontdubbelen verzuimrecords.”

#Rapportages en analyses maken

Deze gegevens kan het datateam van VfPf op allerlei manier combineren. “We relateren verzuim en werkloosheid aan leeftijd en functie van de medewerkers. Ook het aantal fte per leeftijdsgroep gebruiken we bij onze analyses. Zo kunnen we het verloop van ziekteverzuim in de tijd zien en aantallen en kosten van werkloosheidsuitkeringen bij een bestuur.”

Dat zet het datateam in overzichtelijke tabellen en grafieken per schoolbestuur. “Zo kun je zien of er bijzonderheden en ontwikkelingen zijn. Een trendbreuk, in een stijgende of dalende lijn, en seizoenseffecten. We kunnen inzoomen op schoolniveau en zetten ook resultaten per jaar tegen elkaar af, zodat je kunt vergelijken.” De grafieken en cijfers kunnen ook naast die van schoolbesturen uit de regio met een vergelijkbare omvang gezet worden.

#Uitbreiding bronnen

Sarah Setyo: “Binnenkort willen we ook de data van het CBS en DUO eraan toevoegen en krijgen we een nog beter beeld. Met deze informatie kunnen onze regioteams nog gerichter advies geven.“

#Toekomstplaatje

“In mijn dagelijks werk zit ik bij schoolbesturen aan tafel,” vertelt Gerard Poot, regiocoördinator Zuid-West van VfPf. “Samen lopen we dan deze cijfers door. Zo kunnen we een toekomstplaatje maken gebaseerd op de rapportage. Veel schoolbesturen weten bijvoorbeeld onvoldoende wat de totale werkloosheidskosten zijn. Nu werkgevers 50% eigen bijdrage moeten gaan betalen is het extra relevant om in te kunnen schatten welke kosten eraan zitten te komen. In onze rapportages kunnen we laten zien hoeveel mensen in een uitkering gekomen zijn en welke kosten daarbij horen. Als afscheid nemen niet te voorkomen is, denken we met een schoolbestuur mee over hoe je dat als werkgever op een verantwoorde manier doet.“

#Nieuwe inzichten

“We proberen het verhaal achter de getallen te vertellen. Op basis van vergelijkingen en combinaties de pieken en dalen te verklaren. Met de analyses kunnen we ook bepalen welke ondersteuning zinvol is.” VfPf heeft een uitgebreid pakket aan dienstverlening op maat, op het gebied van duurzame inzetbaarheid, HR-advies en strategische personeelsplanning. Gerard Poot: “Het bespreken van deze rapportages veroorzaakt regelmatig nieuwe inzichten. Het zijn echt eye openers!”

tekening van grafieken en cijfers
Print deze pagina