Terug naar Actueel

#Invoerdatum Modernisering Pf verplaatst naar 1 augustus 2021

Nieuws

Op 1 januari 2021 stond de invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) gepland. Deze is echter afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De coronacrisis veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject. Dit laat ons geen andere keuze dan de invoerdatum uit te stellen naar 1 augustus 2021.

Meisje voor krijtbord

#Zorgvuldig traject

De afgelopen jaren hebben we continu nauw contact gehad met OCW om een zorgvuldig traject te garanderen. VfPf ligt op schema om dit op de streefdatum van 1 januari 2021 daadwerkelijk in te voeren. Helaas zijn er door de coronacrisis geen garanties dat het wetsvoorstel nog dit jaar in het parlement behandeld wordt. Het bestuur van VfPf en het ministerie van OCW vinden het onverantwoord te wachten op duidelijkheid over de ingangsdatum en de definitieve inhoud van de nieuwe wet.

Dit heeft tot het besluit geleid de streefdatum van invoering van de Modernisering Pf te verplaatsen naar 1 augustus 2021.

Alle schoolbesturen in het PO hebben op 23 juni een brief van ons ontvangen met toelichting.

#Zekerheid

Een belangrijke afweging om dit besluit nu te nemen is dat schoolbesturen zich op tijd en op de juiste manier moeten kunnen voorbereiden op de veranderingen in de manier van werken bij het Participatiefonds. Zonder dat er op het laatste moment voorwaarden worden aangepast. Ze moeten kunnen vertrouwen op een vaststaande ingangsdatum van een dan geldend reglement.

Immers, als het nieuwe Reglement Pf per 1 januari 2021 in zou gaan, krijgen de schoolbesturen per 1 september a.s. al te maken met de voorwaarden die gelden voor verlaging van de eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten.

We willen voorkomen dat schoolbesturen voorsorteren op een situatie waarvan niet zeker is of die op 1 januari 2021 in gaat. Door dit besluit tot uitstel nu voor de zomervakantie te nemen, bieden wij hen de meeste zekerheid. Dat er een kans bestaat dat het wetstraject uiteindelijk toch net voor de jaarwisseling afgerond is, schetst het dilemma rond dit besluit.

#Waarom is 1 augustus 2021 een logische datum?

Voor het aanpassen van het reglement houden we de start van een kalenderjaar of van een schooljaar aan. Daarom ligt uitstel naar 1 augustus 2021 het meest voor de hand. En voor de goede orde, dat betekent dat het wetsvoorstel uiterlijk eind maart de beide Kamers gepasseerd moet zijn.

#Wat betekent dit voor schoolbesturen?

Voorlopig verandert er niets aan het proces om werkloosheidskosten door het Participatiefonds vergoed te krijgen:

  • Het Reglement Pf in zijn huidige vorm blijft geldig.
  • Het huidige Werkgeversportaal Pf blijft in gebruik tot de Modernisering doorgevoerd wordt.
  • De manier van inloggen voor het Werkgeversportaal Pf blijft na 1 januari 2021 hetzelfde.

#Overmacht

Dit besluit tot uitstel is een direct gevolg van de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt. Alle voorbereidingen zijn uiteraard niet voor niets geweest en gaan bij ons ook gewoon door, maar toch is er sprake van teleurstelling. Wij zien uit naar de nieuwe werkwijze die een positieve bijdrage gaat leveren aan kostenvermindering voor de sector en op termijn ook een positieve invloed zal hebben op behoud van personeel.

#Voorbereiden op de veranderingen

Alle informatie over de inhoud van de moderniseringsplannen, zoals over de beëindigingsgronden en de inspanningsverplichting, blijft vooralsnog van toepassing.