Terug naar Actueel

#Leren omgaan met professionele identiteitsbepalingen

Artikel

Leraar zijn is een prachtig en veelzijdig beroep. Maar veel aanstaande en beginnende leraren ervaren in de dagelijkse onderwijspraktijk spanningen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk meesterschap. Bijvoorbeeld: wat je als persoon belangrijk vindt (aardig gevonden worden door je leerlingen) botst met wat je belangrijk vindt in het werk (streng zijn). De PO-Raad en VO-Raad ontwikkelden over dit onderwerp het Praktijk Inzicht katern ‘Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek.’ VfPf ’s mentor on the job Maarten Burger gaf hierover een gastles aan laatstejaars studenten pabo op de Hogeschool Zeeland (de HZ University of Applied Sciences).

Deel deze pagina:

Gastles aan pabo-studenten door mentor on the job Maarten Burger

#Maarten aan het woord:

Maarten: “Ik vind het belangrijk dat de studenten al vóórdat ze als leerkracht begonnen zijn hebben nagedacht over hoe ze straks in hun baan om kunnen gaan met professionele identiteitsspanningen. De meeste studenten zijn niet alleen nieuw in het onderwijsvak, maar ook op de arbeidsmarkt. Dat levert onzekerheden op. Daar zijn ze niet alleen in. We worden er allemaal mee geconfronteerd.” Tijdens de gastles kwam aan bod waar startende leerkrachten op uit kunnen vallen en wat je zelf kunt doen om minder werkdruk te ervaren. Daarna vulden de studenten de vragenlijst uit het katern in. “Veel studenten herkenden zich in één of meer items op de vragenlijst”, vertelt Maarten. “Dat gaf stof tot nadenken én praten over hoe je met een bepaald spanningsveld om kan gaan. En ik kon natuurlijk tips en voorbeelden uit de praktijk geven. Het onderwerp leeft echt.” Maarten raadt dan ook elke pabo aan deze workshop te organiseren. “Ik heb contact met een schoolbestuur dat overweegt om de workshop jaarlijks structureel en verplicht aan te bieden aan hun startende leerkrachten. Dat zou voor elk bestuur goed zijn om te overwegen!”

#Rianne aan het woord:

“Ik had Maarten uitgenodigd omdat we het als opleidingsschool Zuidwest belangrijk vinden dat onze studenten goed voorbereid starten met hun werk als leerkracht. Als het diploma is behaald, staat de ontwikkeling niet stil. Er komt veel op startende leerkrachten af. Via intervisie binnen de opleidingsschool, waarbij de onderwerpen vaak raken aan het onderwerp ‘persoonlijk meesterschap’, worden studenten bewust gemaakt van wat men heel mooi ‘professionele identiteitsspanningen’ noemt. De gastles van Maarten gaf input voor deze intervisiemomenten.” Rianne de Pooter MA, docent Pedagogiek & Onderzoek, afstudeercoördinator en docentonderzoeker Lectoraat EIE HZ University of Applied Sciences onele

©Geldens,J. (2016). Professionele identiteitsspanningen op de werkplek: hoe ga je ermee om? Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap is te vinden op platformsamenopleiden.nl

 

#Geïnspireerd door dit verhaal?

Wilt u ook een workshop ‘Professionele identiteitsspanningen op de werkplek’ aanbieden aan (her)startende leerkrachten of zij-instromers op uw school, door een mentor on the job van VfPf ? Neem dan contact op met uw regiocoördinator via vfpf.nl/regioteams.

Print deze pagina