Terug naar Actueel

#Meer werkgeluk in het onderwijs door Klassewerkplekken

Artikel

Scholen met veel werkgeluk hebben minder vacatures, minder ziekteverzuim en vaker goed onderwijs. Met de vragenlijst van Klassewerkplek beoordelen leraren hun werkgeluk. De rapportage geeft scholen een beeld van hoe ze presteren op belangrijke punten die helpen leraren te behouden. Paul Baan, oprichter van Klassewerkplek, deelt zijn inzichten over deze aanpak. Roel Paridaans van basisschool Rennevoirt (stichting Mondiaen), vertelt over zijn ervaringen als schoolleider van zo’n Klassewerkplek.

Deel deze pagina:

Roel Paridaans en Paul Baan (oprichter) delen hun ervaring en kennis over Klassewerkplek

Klassewerkplek is ontstaan als antwoord op de hoge uitstroom van leerkrachten. Paul combineerde zijn ervaringen uit zowel de IT-wereld als het onderwijs om een bedrijfsmethode voor personeelsbehoud aan te passen voor gebruik op scholen. Zo ontstond Klassewerkplek. Klassewerkplek gebruikt een vragenlijst waarmee leraren hun werkgeluk beoordelen, gericht op thema’s die belangrijk zijn voor het behoud. De adviseurs van VfPf kunnen scholen vervolgens begeleiden in het oppakken van ontwikkelmogelijkheden aan de hand van de rapportages. Paul: “Het onderzoek geeft niet alleen een beeld van het werkgeluk van leerkrachten op jouw school, maar laat ook groeimogelijkheden zien.”

#Ieder zijn eigen speelveld

Roel leidt al vier jaar op rij een Klassewerkplek. “Onze werkgroep ‘werkgeluk’ maakt jaarlijks nieuwe plannen, gebaseerd op de resultaten uit de vragenlijst. We analyseerden de gegevens van de laatste vier jaar om trends te vinden. Eenvoudige aanpassingen, zoals duidelijkheid over declaraties, maken al een groot verschil”, vertelt hij. “Een ander interessant punt is de vrijheid in tijdindeling. Hoewel vaak gedacht wordt dat dit niet mogelijk is in het onderwijs, stimuleren wij juist dat iedereen meedenkt over hoe dit wél kan. Als iemand ergens heen moet, regelen we dat samen, zonder specifieke toestemming maar door overleg. Deze flexibele benadering is ontstaan door te luisteren naar de wensen uit het team.”

Het succes op de school van Roel zit hem ook in een unieke aanpak op het gebied van hiërarchie. “We vragen wat leraren van ons nodig hebben, in plaats van dat wij beslissen wat er moet gebeuren. We stimuleren iedereen, ongeacht hun rol, om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen richt zijn eigen speelveld in. Zo leidde onze coördinator hoogbegaafdheid niet alleen projecten in verschillende klassen, maar ontwikkelde hij buiten de school ook nog onderwijs voor hoogbegaafden. Dit principe geldt ook voor onze leraren: het is jouw klas en jij weet wat je leerlingen nodig hebben. Leraren krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om hun eigen werk, binnen bepaalde kaders, in te richten.”

#Van werving naar ontwikkeling

“In deze tijd, met grote lerarentekorten, gaat veel tijd en energie naar werving en selectie. Als we de helft van die tijd gebruiken om te investeren in ons huidige personeel, is werving minder nodig. We moedigen onze medewerkers aan zich te ontwikkelen in hun vakgebied. Is er meer aandacht voor hun eigen ontwikkeling, dan helpt dat ook bij de ontwikkeling van de kinderen. Zo houden we kwaliteit vast en bouwen we aan een sterk team. Dit maakt de school ook aantrekkelijker voor toekomstige leraren die zich willen ontwikkelen”, adviseert Roel.

#Alles wat je aandacht geeft, groeit

Paul sluit af: “Het behoud van professionals is essentieel voor goed onderwijs. Hebben we het altijd over problemen, zoals het lerarentekort en verzuim, dan helpen we de situatie niet vooruit. Openheid over wat goed gaat en beter kan, zorgt voor continue verbetering. Alles wat je aandacht geeft, groeit.”

#Leidinggeven aan een Klassewerkplek

Naast schoolleider is Roel docent van de opleiding ‘Leidinggeven aan een Klassewerkplek’. De leergang is een samenwerking tussen de AVS, Onderwijs Maak Je Samen en Klassewerkplek. De inhoud van de leergang wordt verzorgd door Roel en door verschillende gastdocenten, zoals experts van VfPf en Brigit van Rossum. Meer weten over de leergang? Vraag het uw regioteam.

Vind uw regioteamVind uw regioteam
Print deze pagina