Terug naar Actueel

#Nieuw reglement Vervangingsfonds en Participatiefonds 2020

Nieuws

Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds voor kalenderjaar 2020 is vastgesteld, net als de nieuwe versie van het Participatiefonds voor het schooljaar 2019 - 2020. Deze gelden beide vanaf 1 januari 2020.

Deel deze pagina:

Puzzel op de vloer

#Reglement Vervangingsfonds vanaf 1 januari 2020

Download hier direct het nieuwe reglement.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement.

#Reglement Participatiefonds vanaf 1 januari 2020

Download hier direct het nieuwe reglement.

#Waarom nieuwe versie van het Pf reglement?

Op 1 januari 2020 verandert een wet die relevant kan zijn voor schoolbesturen. Vanaf deze datum treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en geldt voor werknemers in het openbaar onderwijs hetzelfde arbeidsrecht als voor werknemers in het bijzonder onderwijs. Voor het reglement Pf betekent dat de bepalingen die van toepassing waren op schoolbesturen in het bijzonder onderwijs voortaan ook van toepassing zijn op schoolbesturen in het openbaar onderwijs. Het onderscheid in twee delen vervalt dus. Meer informatie over de Wnra vindt u op de site van de PO-Raad.

#Hoe zit het met het indienen van een vergoedingsverzoek?

Voortaan is er nog maar één hoofdstuk voor het indienen van vergoedingsverzoeken. Het oude hoofdstuk 5, waarin de beëindigingsgronden voor het openbaar onderwijs zijn opgenomen, is verwijderd.
Het werkgeversportaal waarmee u een vergoedingsverzoek kunt indienen is ook hierop aangepast. Bij het indienen van een vergoedingsverzoek zult u bij het doorlopen van de vragen worden geleid naar het juiste artikel. Op dit punt verandert er voor u dus niet veel. Ook wordt in het reglement voortaan niet meer gesproken van een akte van benoeming of aanstelling, maar van een arbeidsovereenkomst.

Let op: deze wijzigingen gelden alleen voor het beëindigen of niet voortzetten van een dienstverband op of na 1 januari 2020. Voor het beëindigen of niet voortzetten van een dienstverband vóór deze datum blijft deze versie van het Reglement Participatiefonds 2019-2020 van toepassing.

#Geen wijzigingen in verband met Wab

Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet is een aanpassing van de Wwz (Wet werk en zekerheid) en wijzigt het civiele arbeidsrecht. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het reglement van het Pf. De Wab gaat over zaken als ketenbepaling, transitievergoeding en het aangaan van oproepcontracten. Ook is er bij ontslag via de rechter in de Wab een extra ontslaggrond opgenomen, de cumulatiegrond. Voor artikel 4:3 van het reglement Pf, ontbinding arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter, is enkel van belang dat de rechter heeft ingestemd met het ontslag, niet op welke van de wettelijke ontslaggronden dat is gedaan. Vandaar dat het niet nodig was deze nieuwe ontslaggrond mee te nemen in het reglement. Meer informatie over de Wab is te vinden op de site van de PO-Raad.

#Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Wnra en Wab en de gevolgen voor het primair onderwijs? Raadpleeg dan de website van de PO-Raad.
 

Voor al uw vragen over het reglement kunt u uiteraard terecht bij onze helpdesk!

*Update: Het Reglement Vf 2021 vindt u hier en meer informatie over het Reglement Pf 2020-2021 staat hier.

Print deze pagina