Terug naar Actueel

#Onderzoek naar ‘stille reserve in de WW’

Artikel

Een groot aantal bevoegde leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel heeft momenteel een werkloosheidsuitkering. Deze groep wordt ‘de stille reserve in de WW’ genoemd. Het ministerie van OCW heeft onlangs door onderzoeksbureau Regioplan een onderzoek laten uitvoeren naar deze groep. Hieruit blijkt dat een deel van de stille reserve gemotiveerd is om weer aan het werk te gaan in het primair onderwijs. Tegelijkertijd wil een aanzienlijk deel niet meer voor de klas. In beide gevallen is het van belang dat deze WW’ers weer aan de slag gaan: in het onderwijs óf daarbuiten.

schoolbord met stapel boeken en appel

#Conclusies en aanbevelingen

Het Participatiefonds herkent de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. Ook erkent het fonds de noodzaak om deze WW’ers aan de slag te krijgen: de werkloosheidskosten vallen immers ten laste van de hele sector. Bovendien is met het huidige lerarentekort niet  te verantwoorden dat enkele duizenden leerkrachten en andere medewerkers uit het primair onderwijs op de bank zitten.

Mede daarom heeft het Participatiefonds (Pf) haar re-integratieactiviteiten in de zomer van 2018 vernieuwd, met als doel de uitkeringsgerechtigden met een op maat gesneden aanpak aan het werk te helpen.  Accent ligt op terugkeer naar het primair onderwijs.  Als dat geen optie is, wordt ingezet op re-integratie naar andere sectoren.

#Speerpunten

Een aantal belangrijke aanbevelingen uit het onderzoek staat al enige tijd bij het Participatiefonds als speerpunt op de agenda.  Het doel hiervan is om het aantal uitkeringsgerechtigden in de WW terug te dringen.

#Gezondheidsredenen

De speerpunten die hier zijn benoemd richten zich op uitkeringsgerechtigden die weer aan het werk kunnen, al dan niet met extra hulp of ondersteuning. Uit het onderzoek van Regioplan komt naar voren dat zich onder de groep WW’ers  personen bevinden die om gezondheidsredenen het werk niet meer aankonden. Deze groep zit nu in de WW, terwijl deze regeling daarvoor  niet is bedoeld. Het Pf gaat onderzoeken of en hoe deze groep extra begeleiding kan krijgen.

#Informatie

Het volledige onderzoek naar stille reserve in de WW kunt u hier downloaden. Voor vragen over het onderzoek verwijzen wij u door naar het Ministerie van OCW.

#Artikel in Financieel Dagblad

Op 23 oktober 2019 stond er in het FD een artikel over dit onderzoek, de oorzaken en gevolgen en de achtergronden van onderwijspersoneel dat in een uitkering zit. Dat kunt u hier lezen.