Terug naar Actueel

#Onze dienstverlening is er voor alle scholen

Nieuws

Hoe kunnen we schoolorganisaties helpen te professionaliseren? Wat zijn de oorzaken van hoog verzuim? En hoe verhogen we het werkplezier? Dit zijn dé vragen die wij als VfPf stellen. Hoog verzuim en onnodige werkloosheid hangen vaak samen met leiderschap, organisatiecultuur en HR-beleid. Onze blik reikt verder dan alleen het probleem. Wij kijken ook hoe we de oorzaak kunnen aanpakken en zetten in op duurzame oplossingen. Met onze jarenlange ervaring in het PO en kennis van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werken wij samen met de scholen aan structurele en preventieve oplossingen.

Deel deze pagina:

Schoolbord met krijt en krijtjes (BGZ in grote letters)

#Wat is onze BGZ-dienstverlening?

BGZ staat voor bedrijfsgezondheidzorg. Met onze BGZ-dienstverlening gaan we samen met u op zoek naar de achterliggende problematiek en analyseren we de situatie binnen uw school. We ontwikkelen samen een visie op personeelsbeleid en vanuit daar bouwen we vervolgens aan een toekomstbestendige oplossing en organisatie. We hebben daarvoor een breed instrumentarium tot onze beschikking dat we als maatwerk kunnen inzetten. Denk daarbij aan instrumenten op het gebied van verzuim, werkdruk, arbo en personeelsbeleid.
Onze BGZ-dienstverlening is voor alle scholen in het primair onderwijs. Het maakt hierbij niet uit of u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent.

Onze dienstverlening overzicht van producten en diensten
Overzicht van onze producten en diensten

#In de praktijk

Onze regiocoördinatoren en hun teams met adviseurs zijn dagelijks in gesprek met bestuurders, P&O medewerkers, schoolleiders en leerkrachten. Door hun brede kennis van het onderwijs en actieve deelname in het werkveld kennen de regioteams de praktijk als geen ander. Samen met het schoolbestuur brengen we de knelpunten in kaart en gaan we op zoek naar een passende maatwerk-oplossing. Dat varieert van een intensief begeleidingstraject tot handige instrumenten om een bepaalde situatie inzichtelijk te maken.  

Onze regioteams nemen naast hun brede kennis van het onderwijsveld ook ervaringen van buiten de sector mee. De schoolbesturen hebben de regie en bepalen de intensiteit, de regioteams bieden de helpende hand.

#Onze regioteams helpen schoolbesturen met een maatwerk-aanpak

Uiteraard willen we het ziekteverzuimcijfer naar beneden krijgen maar wij gaan altijd op zoek naar de oorzaken en achterliggende problematiek. We kijken samen met u wat op korte termijn moet gebeuren en hoe we tot een duurzame oplossing komen.
Hoe komt het dat medewerkers uitvallen? Hoe voer je een goed gesprek? Wat maakt een goede werkgever? Hoe richt je bestendig personeelsbeleid in? Passend bij uw situatie.

#De succesverhalen en hoogtepunten

Of het nu gaat om duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning of het binnenhalen en behouden van zij-instromers, wij denken met u mee. Wij helpen om het werkplezier binnen het team te verhogen en te borgen. Lees hier enkele succesverhalen en hoogtepunten van onze brede dienstverlening.

#De voordelen van BGZ-ondersteuning door VfPf

  • Wij zijn al jarenlang actief in het werkveld dus weten wat er speelt en kunnen daar direct op inspelen.
  • Wij brengen niet alleen ervaring mee uit het onderwijsveld maar ook uit andere sectoren. Dat maakt dat wij met een objectieve blik kijken en met ‘andere’ oplossingen kunnen komen.
  • Onze regioteams snappen precies de regionale problematiek en kunnen hier snel op in spelen. Deze specifieke opgedane kennis zetten we weer in om het volgende bestuur te ondersteunen.
  • Met de opgedane kennis en ervaring leggen we makkelijk verbanden en contacten om de dienstverlening te optimaliseren en op maat aan te bieden.
  • Als landelijke organisatie hebben wij de slag- en daadkracht om dienstverlening te ontwikkelen en per regio toe te passen. Succesverhalen uit de ene regio kunnen helpen bij de aanpak in een andere regio.

#Wij staan voor u klaar!

Samen met VfPf werken aan een sterke en toekomstbestendige organisatie?
Neem contact op met uw regioteam, zij helpen u graag verder.

#Op naar de toekomst

Het VfPf zal in de toekomst meer preventieve dienstverlening ontwikkelen om samen met schoolbesturen te bouwen aan een vitale duurzame organisatie. Wij zetten daarbij in op duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning in het basisonderwijs. Hoe eerder wij aan de slag kunnen met problemen en hulpvragen, hoe meer positieve invloed we hebben op het verloop. Met als einddoel leraren die van begin tot het eind vol passie en plezier voor de klas staan.

Nu al is dat onze toegevoegde waarde. Om dit voor de sector te kunnen behouden is er een verzoek gedaan voor het borgen van de dienstverlening van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Daarmee worden wij in staat gesteld om samen met het scholenveld duurzaam te werken aan verdere professionalisering van de sector op het gebied van personeels- en verzuimbeleid. Een duurzame aanpak voor het verhogen van werkplezier, het verlagen van de werkdruk, vitale medewerkers en daarmee behoud van personeel en het voorkomen van tekorten.

Bekijk hier de brief die wij naar het ministerie van OCW en de Tweede Kamer hebben gestuurd over dit wetsvoorstel.

Print deze pagina