Terug naar Actueel

#Schoolleiders delen Management Driveservaringen tijdens reünie

Artikel

Ben jij een oranje, groen of geel gedreven schoolleider? En welke drijfveren hebben jouw teamleden? Scholen met een hoge werkdruk namen tussen 2015 en 2020 deel aan het VfPf-project ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’. Via de certificeringsopleiding Management Drives leerden schoolleiders hun eigen drijfveren en die van hun teamleden kennen. Dit inzicht heeft geleid tot meer begrip en een betere onderlinge samenwerking en effectievere communicatie, wat resulteerde in een toename van het werkplezier en een afname van het ziekteverzuim.

Deel deze pagina:

Groep schoolleiders met kleurensjaals praten over hun drijfveren en die van hun team

#Drijfveren

Ieder mens handelt vanuit persoonlijke drijfveren. Daarom reageren we allemaal verschillend op uitdagingen die het werk met zich meebrengt. Dat geldt ook voor leerkrachten. Astrid Oostrom, directeur Management Drives, legt uit: “Management Drives geeft inzicht in wat een persoon of team motiveert aan de hand van zes drijfveren die vertaald zijn in kleuren. Iedere kleur staat voor een persoonlijke leiderschapsstijl en/of team-/organisatiecultuur. Personen met de groene drijfveer zijn bijvoorbeeld sterk gericht op samenwerking en harmonie, een rood gedreven persoon staat voor tempo, daadkracht en respect. Mensen hebben meerdere drijfveren in zich. De volgorde van de drijfveren bepaalt hoe men naar situaties kijkt, hoe men deze ervaart en hierop reageert. Bij elk persoon is dit verschillend, wat eenieder uniek maakt. Een diversiteit aan drijfveren in een team kan enorm waardevol zijn.”

#Begrip en minder oordeel

Op 11 januari kwamen een aantal schoolleiders van de eerste groep die deelnam aan het project ‘Gezonde Werkdruk’ bij elkaar in Abcoude. Directeur Berend Cornel trapte af met het mooiste inzicht dat hij heeft opgedaan door Management Drives: “In mijn profiel is bijna geen groen te vinden. Ik vind het heerlijk om dingen alleen te doen en houd van hoofdlijnen, details en structuur. Maar in mijn team zit juist wel veel groene behoefte. Door de inzichten vanuit Management Drives voelde ik de noodzaak om hieraan te werken en ik merk dat ik sommige ‘groene’ dingen nu uit mezelf aanvoel en oppak. Hier krijg ik vanuit het team veel waardering voor. Dat zorgt voor mooie verbindingen en meer begrip.”

#“Mijn profiel is juist heel groen.”

“Ik ben heel erg gericht op samenwerken en sfeer”, reageert directeur Patrick Gerritsen. “Ik vond mijn uitkomst niet zo verrassend, maar ik dacht dat iedereen zo was. Mijn grootste inzicht was en is nog steeds dat er mensen zijn met andere drijfveren, dus andere behoeften binnen je team. Dat vind ik heel waardevol! Collega’s snappen elkaar beter, waardoor ze de verschillen meer waarderen en minder oordelen.” Directeur Theo Molendijk herkent dit ook: “Je denkt en handelt vanuit je eigen profiel. Management Drives is daarin voor mij ook heel waardevol. Ik probeer de profielen in mijn achterhoofd te houden bij sollicitaties, zodat ik mensen beter begrijp. Maar ook binnen het team is het belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Daar heeft Management Drives enorm bij geholpen en daardoor kunnen we makkelijker schakelen.”

#Inzicht in jezelf en binnen het team

Directeur Marline Schaapherder merkt dat niet iedere collega evenveel openstond om aan de slag te gaan met de persoonlijke drijfveren. “Iedereen is anders. Qua drijfveren, maar ook qua persoonlijkheid en levenservaring. Er moet wel ruimte in je leven zijn om na te denken over je eigen drijfverenprofiel. Maar aan de slag gaan met Management Drives geeft zoveel belangrijke inzichten. Niet alleen voor managers, maar in alle lagen van een organisatie. Neem bijvoorbeeld een leerkracht bij een oudergesprek. Soms heb je een ouder voor je met een rode drijfveer, die kort en direct communiceert. Als je als leerkracht een andere drijfveer hebt, zoals groen, kun je denken en ervaren dat je een conflict hebt met deze ouder. Terwijl de ouder voor zijn gevoel duidelijk is geweest en het juist een goed gesprek vond.” Directeur Kemal Kadi kwam ook tot een verhelderend inzicht: “Iedereen in mijn team wist al snel te vertellen dat rood mijn dominante drijfveer is. In ons team hebben we veel groen en blauw en bijna geen geel. Achteraf gezien heb ik een aantal leerkrachten weggestuurd met een gele drijfveer. Als ik terugkijk, mis ik mensen met lange termijn visie (vanuit de gele drijfveer) wel in het team. Daar kijk ik nu kritischer naar en daar ga ik bewuster mee om. Want je hebt juist ook geel gedreven mensen nodig in je team.”

Schoolleiders met elkaar in gesprek over management drives

#Mooiste teamervaringen

De schoolleiders hebben niet alleen zelf nieuwe inzichten opgedaan door de Management Drives, het zorgde ook voor mooie ervaringen binnen het team. “Een heleboel collega’s herkenden zichzelf eerst niet zo in hun profiel”, merkt Patrick op. “Maar tijdens de gesprekken kwamen we er toch achter dat het profiel wél klopt. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat ze rood gedreven zijn, maar door de uitleg snappen ze dat ze in de basis groen gedreven zijn. Dat is een feest van herkenning en dat is mooi om te zien.” Directeur Pim Frijhoff herkent dit ook bij collega’s: “Sommige mensen zijn niet gewend om zichzelf een spiegel voor te houden, ze vinden het confronterend. Daarom is het zo mooi als ze beseffen dat hun profiel klopt en vervolgens met de vraag komen wat zij zelf kunnen doen om met meer plezier hun werk te kunnen doen.”

#Investeer in je team

Naast mooie ervaringen binnen het team, gaven de profielen ook inzicht in andere situaties. Zoals bij directeur Jeroen Appel. “We zaten met onze school midden in een verbetertraject, waarbij het nodig was om veel oranje (resultaatgerichte) doelen te stellen. Een van mijn collega’s kon er niet van slapen, ze had geen energie meer. Met het inzicht in haar Management Drives-profiel begreep ze beter waar dit vandaan kwam en konden we samen naar een oplossing hiervoor zoeken.”

Marline sluit af: “Door Management Drives heb ik meer inzicht in de situatie op onze school en stimuleer ik iedereen veel meer vanuit zijn of haar kracht te handelen. Mijn advies is dan ook: maak hier tijd voor vrij, gun jezelf dit als schoolleider! Als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor je team zorgen. Leerkrachten zijn het fundament van de school. Investeren in hen maakt het verschil.”

#Zelf aan de slag met werkplezier?

Het project ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ is inmiddels afgerond. De opgedane kennis en ervaring bieden we nu op individuele basis aan in maatwerktrajecten. Ook aan de slag met werkplezier? We gaan hier graag met u over in gesprek. Kijk bij de regioteams voor de contactgegevens.

Print deze pagina