Terug naar Actueel

#Sta sterker met de preventiemedewerker

Artikel

Arbo wordt nog vaak als ‘wollig’ beschouwd en als een ‘moetje’ dat van bovenaf wordt opgelegd. Maar Arbo is zoveel meer. Door de gezondheid en het welzijn van de medewerkers centraal te stellen, vergroot u het werkplezier en daarmee de betrokkenheid van medewerkers. U bevordert de inzetbaarheid en verhoogt de productiviteit. Dit vertaalt zich ook in verlaging van de kosten gerelateerd aan verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Deel deze pagina:

Vrouw spreekt groep collega's toe in kleurrijke klas met tekening vragende collega's

#Rol van de preventiemedewerker

Arbo is geen feestje van de werkgever alleen; met slechts een arbobeleid ben je er nog niet. De cirkel is pas rond als ook de medewerkers bewust zijn van de noodzaak om veilig en gezond te werken. Dat betekent dat een werkgever niet alleen tijd moet investeren in het instrueren van medewerkers. Ook moet een cultuur worden gecreëerd waarin medewerkers elkaar aan kunnen spreken op gezond, veilig en met plezier werken. De preventiemedewerker heeft hierin een belangrijke rol.

Judy van den Berg, adviseur Arbeid & Vitaliteit bij VfPf: "Wij zien in de praktijk dat preventiemedewerkers lang niet altijd weten wat er van hen verwacht wordt en dat arbo niet leeft op de werkvloer. Jammer, en een gemiste kans. De preventiemedewerker heeft als wettelijke taak om de werkgever te ondersteunen om de optimale arbeidsomstandigheden te realiseren, te adviseren over de te nemen arbeidsomstandigheden én de arbo maatregelen (mede) uit te voeren. In onze dienstverlening ondersteunen wij schoolbesturen bij het verbeteren van hun Arbobeleid en het trainen van preventiemedewerkers zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan het gezond, veilig en met plezier werken binnen hun schoolorganisatie."

#Hoe we dit doen?

Voordat we bij een schoolbestuur aan de slag gaan, inventariseren we eerst wat de vraag, behoefte en visie op gezond en veilig werken is en welke wensen er zijn in de ondersteuning. Vervolgens werken we een voorstel uit en gaan we aan de slag!

Judy vertelt verder: “Een mooi voorbeeld is een openbare basisschool in Zuid-Holland. Daar hebben we het afgelopen jaar preventiemedewerkers getraind om hen beter toe te rusten om de rol van preventiemedewerker uit te voeren en zelf een RI&E te kunnen maken in Arbomeester. Ook starten we nog dit jaar met een netwerk voor preventiemedewerkers bij dit schoolbestuur. Het opzetten hiervan kwam naar vorenuit de behoefte van deze groep.  Het doel van dit netwerk is om met elkaar kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, samen op te trekken en knelpunten op te lossen. En bovenal om continue aandacht te hebben voor gezond en veilig werken in de scholen.

Daarnaast ondersteunen we ze bij het opstellen van een schoolveiligheidsplan voor alle scholen van de stichting. Dit doen we in een werkgroep met drie preventiemedewerkers, die ook  leerkracht zijn. Het is mooi om dit schoolveiligheidsplan vorm te geven vanuit de praktijk. Samen bekijken we welke onderdelen we bestuursbreed opstellen en welke onderdelen schoolspecifiek zijn."

#Zelf aan de slag

Wilt u ook actief aan de slag met het verbeteren van uw arbobeleid en wilt u meer aandacht en focus voor de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers? Neem dan contact op met uw regiocoördinator of adviseur Arbeid & Vitaliteit om een aanpak op maat voor uw organisatie af te stemmen. Kijk bij uw regioteam voor de contactgegevens.

Tags:Arbo
Print deze pagina