Terug naar Actueel

#Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op 1ste ziektedag

Nieuws

In het Reglement Vervangingsfonds staat dat de vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn. Daar komt verandering in.

kapstok-leeg

#Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid

Uitzondering voor 1ste dag van afwezigheid

In de ‘Handreiking lerarentekort’ van het ministerie van OCW, die in november 2018 is gepubliceerd, is onder meer opgenomen dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand kan worden ingezet zonder lesbevoegdheid.

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft daarom besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen vergoeden we alleen lesbevoegde vervangers. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht.

Reguliere aansluiting bij Vf

De wijziging geldt uitsluitend voor de schoolbesturen die vallen onder de reguliere aansluiting van het Vervangingsfonds en gaat in per 1 mei 2019. Vanaf eind juni kunt u in Mijn Vf - via de na-declaratietool - hiervoor uw declaraties indienen.