Terug naar Actueel

#VfPf presenteert: De week van de Diversiteit & Inclusie in het PO (31 oktober t/m 4 november 2022)

Nieuws

Diversiteit en inclusie zijn thema’s die hoog op de agenda staan in Nederland, en daarbuiten. De samenleving wordt steeds diverser - en daarom is het belangrijk dat ook het personeelsbestand van het primair onderwijs diverser wordt. Scholen staan tenslotte midden in de samenleving en dat kunnen ze op die manier ook laten zien. Toch is er nog weinig aandacht voor in het onderwijs. En ontbreken concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan. Dat willen we aanpakken. Tijd om met u in gesprek te gaan over diversiteit, inclusie en gelijke kansen!

Deel deze pagina:

Banner van de week van de Diversiteit & Inclusie in het primair onderwijs

#Diversiteit is goed voor elke schoolorganisatie

Diversiteit terugzien in een school is belangrijk en maakt de organisatie effectiever. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat organisaties beter presteren als de medewerkers uiteenlopende achtergronden en talenten hebben. Een divers team is vaak vernieuwender, meer tevreden en beter in staat om problemen op te lossen. Dat geldt ook voor teams die werken in het onderwijs.

#Inhaalslag nodig voor het onderwijs

Toch blijkt uit een onderzoek van  APPO in 2021 dat er nog weinig sprake is van structurele aandacht voor diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid in het primair onderwijs.

Ook blijft het onderwijs achter wanneer het gaat om de invulling van de banenafspraak. Samen met de sociale partners heeft het kabinet in de wet banenafspraak vastgelegd dat werkgevers extra banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De sector primair onderwijs wil voor deze doelgroep in 2023 4.020 extra banen hebben. Deze doelstelling is nog niet gehaald. Wij vinden het belangrijk om aandacht te geven aan deze opdracht.

#Meld u aan voor de volgende sessies:

Bent u op zoek naar meer informatie over het onderwerp? Of wilt u zich laten inspireren door voorbeelden uit het onderwijs en andere sectoren? Hebt u behoefte om meer te weten te komen over de ins & outs van de wet banenafspraak? Vraagt u zich wel eens af waar de kansen voor diversiteit liggen? Neem dan zeker deel aan een of meer van onze online sessies!

Print deze pagina