Terug naar Actueel

#Vrije School Zwolle zet verder in op verlagen van ervaren werkdruk

Nieuws

In 2018 nam de Vrije School Zwolle bij haar teamleden de Werkdrukscan af om er achter te komen welke werkzaamheden voor de meeste ervaren werkdruk zorgden. Daarnaast hebben ze gekeken wie zij als school zijn en hoe ze binnen hun kaders de organisatie konden verbeteren. Hoe staat het er nu voor? We spraken er met directeur Daniëlle Wessels over.

Deel deze pagina:

Twee juffen lachen
Directeur Danielle Wessels (l) en collega Alinde Fix (r)
© Peter Roek

#Mindmap

Als eerste is het jaarlijkse, uitvoerige leerlingverslag vervangen door de zogenoemde mindmap. Die verandering levert tijd en kwaliteit op en vermindert de ervaren werkdruk onder de medewerkers. Daarnaast is recent op school de
sociocratische kringstructuur ingevoerd. Goed voor een flinke boost bij de leerkrachten.

“De mooi vormgegeven mindmap is kernachtig en levert inderdaad de tijdwinst op die we bedacht hadden”, steekt
Daniëlle Wessels van wal. “Een leerkracht heeft er 80 procent minder werk aan dan aan een persoonlijk getuigschrift dat we gewend waren te maken van ieder kind. Daarnaast is de mindmap verbonden met een oudergesprek waar alle
ontwikkelingsgebieden, aan de hand van de mindmap, gestructureerd en expliciet aan bod komen. We kunnen zeggen dat de leerlingbeschrijving aan kracht heeft gewonnen zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van het vrijeschoolonderwijs. Nog steeds wordt onze manier van kijken erin uitgedrukt en staat de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind centraal. De leerkrachten zijn er blij mee en ook ouders reageren enthousiast.”

#Hoort, zeg het voort

De mindmap kwam in intensief overleg binnen het team tot stand. “We hebben er flink in geïnvesteerd en er met
elkaar een aantal dagen aan gewerkt. Daardoor wordt de nieuwe aanpak breed gedragen. En het werkt, want
de ervaren werkdruk is minder. Mensen zitten niet meer vanaf april in de stress omdat ze de kindverslagen op tijd
klaar moeten hebben.” Het succes van de Vrije School Zwolle gaat niet ongemerkt voorbij. Ook andere vrije scholen hebben oren naar de andere manier van rapporteren. “Superleuk. Ik heb erover verteld op een directeurenoverleg en we
hebben een folder over onze aanpak en ervaringen naar alle vrije scholen gestuurd. We delen onze mindmap
niet zomaar uit. Hij werkt juist dankzij het proces dat we samen hebben doorlopen om tot deze vorm te komen.
Degene die het document voor ons heeft vormgegeven biedt andere scholen nu ook procesbegeleiding aan.
Inmiddels zijn er veel vrije scholen het traject naar een nieuw getuigschrift ingegaan. Het leuke is dat al die
mindmaps er anders uit gaan zien, omdat iedere school zijn eigen accenten legt.”

#Socloratische kringstructuur

“Sinds kort hebben we de school in een sociocratische kringstructuur georganiseerd. Voorheen dacht en deed
iedereen met alles mee. Dat kost veel tijd en is niet houdbaar. Om betrokkenheid en draagvlak te behouden
heb ik gezocht naar een structuur die daarbij past.Zo vind ik eigenaarschap van leerkrachten belangrijk.
Door deze sociocratische structuur is dat geborgd.” In de nieuwe structuur werken leerkrachten in kringen.
Zo is er een kring voor onder andere taal, rekenen, jaarfeesten, natuur en techniek, sociaal emotioneel
en cultuur. In elke kring zitten leerkrachten uit de verschillende leeftijdsgroepen in school. Aan het hoofd
van iedere kring staat een specialist. “Elke kring focust zich op de ontwikkeling van een onderwijsdeelgebied en
heeft op dat terrein mandaat. De gedachte erachter is dat we niet meer alles met z’n allen doen. Leerkrachten
kunnen nu gericht hun talent, specialisme en enthousiasme voor een leergebied inzetten en hebben eigenaarschap. Ik zie dat ze er blij van worden en dat het wat doet met hun werkdrukbeleving. Uiteindelijk nemen we wel met elkaar het besluit: zo gaan we het doen. Zo krijgen we echt breed gedragen besluiten in de organisatie. Heel belangrijk.”

#Stap voor stap samen op weg

‘Iedere dag samen een beetje beter’ is het motto van Vrije School Zwolle als het om ervaren werkdruk en werkplezier gaat. “We maken kleine stappen. De leerkrachten voor de klas zijn mijn uitgangspunt. Wat hebben zij van mij nodig om hun werk weer met plezier te doen. Dat is de opdracht van iedere schoolleider.”

#Vrije School Zwolle

De Vrije School Zwolle is een van de 83 vrije scholen voor basis en voortgezet onderwijs in Nederland.
De Vrijeschoolpedagogie vindt haar inspiratie in de antroposofie, een geesteswetenschap die Rudolf Steiner (1861-
1925) ontwikkelde. De Vrije School Zwolle heeft in de gelijknamige stad twee locaties:
Michaëlschool en Ridder Jorisschool. Op deze scholen verzorgen 33 medewerkers basisonderwijs aan 400 leerlingen.

Print deze pagina