Terug naar Actueel

#Wat houdt de Wet Vrij & veilig onderwijs in?

Artikel

Scholen moeten naar verwachting per 2025 gaan voldoen aan de Wet Vrij & veilig onderwijs. Wat houdt dit wetsvoorstel in en kun je je schoolorganisatie hierop voorbereiden? Caroline van Dijk, beleidsmedewerker van VfPf, vertelt er meer over.

Deel deze pagina:

Leekrachten rond een tafel in de lerarenkamer staan te kletsen en te lachen met laptops op tafel

#Waarom is deze wet nodig?

Leerlingen en onderwijspersoneel hebben recht op een veilige leer- en werkomgeving. Dat vindt iedereen vanzelfsprekend. “Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat er niet altijd genoeg zicht is op de sociale veiligheid op scholen,” vertelt Caroline. “Ook voelen leerlingen, ouders en personeel zich soms onvoldoende gehoord en geholpen als ze een klacht hebben.”

#Wat is het doel van de wet?

Dit wetsvoorstel gaat over het verbeteren van de veiligheid op school. Scholen moeten meer gaan doen om onveilige situaties in beeld te krijgen en te verminderen. Ook komen er regels voor de manier waarop scholen omgaan met klachten.

Caroline: “Als je beter zicht hebt op de veiligheid binnen je school, weet je de juiste stappen te zetten om incidenten te voorkomen en zorgvuldig af te handelen. Je kunt hierdoor je veiligheidsbeleid structureel verbeteren. De Onderwijsinspectie krijgt met deze wet ook meer informatie over onveilige situaties en kan daardoor zijn werk als toezichthouder op de zorgplicht van scholen beter doen.” 

#Welke maatregelen staan er in dit wetsvoorstel?

“Veiligheid op school verbeteren vraagt om een integrale aanpak,” vindt Caroline. “Dat doe je niet met een enkele maatregel. In deze wet staan plichten op het gebied van monitoring, registratie en melding van incidenten, klachtenproces en veiligheidsbeleid.” 

#Wat kun je nu al doen om er klaar voor te zijn?

Om de (sociale) veiligheid in je schoolorganisatie te verbeteren, hoef je volgens Caroline natuurlijk niet op de wet te wachten. “Ga nu al met de maatregelen uit dit wetsvoorstel aan de slag.” Bijvoorbeeld:

  • Zorgen voor een makkelijk vindbare klachtenprocedure, geschreven in toegankelijke taal
  • Aangesloten zijn bij een landelijke klachtencommissie
  • Een vertrouwenspersoon binnen én buiten de school aanstellen
  • Jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren bij leerlingen en personeel
  • Jaarlijks het veiligheidsbeleid evalueren, i.s.m. de MR en interne deskundigen
  • Overleg met de vertrouwensinspecteur bij vermoeden van seksueel misbruik en seksuele intimidatie

#Meer weten?

Onze adviseurs denken graag met u mee! Neem gerust contact op met uw eigen regioteam.

Maak gebruik van Arbomeester, het erkende RI&E instrument voor het PO.

Antwoord op allerlei arbovragen vindt u op Arbocatalogus PO.  

Tags:Arbo
Print deze pagina