Terug naar Actueel

#Werkdrukscan versus de Werkbelevingsmonitor

Artikel

Meer inzicht in de wensen en behoeften van uw medewerkers, of het nu gaat om werkdruk, werkplezier, vitaliteit of inzetbaarheid. Door te weten waar knelpunten liggen, kan een organisatie als geheel groeien en bloeien. En dat is belangrijk. Zeker nu, in een tijd met een relatief grote uitstroom van startende leerkrachten en het oplopende lerarentekort. Om inzicht te krijgen van wat er allemaal speelt binnen de schoolorganisatie biedt VfPf twee tools aan: de Werkdrukscan en de Werkbelevingsmonitor. Maar wanneer gebruikt u nu wat?

Illustratie van 2 personen in gesprek

#Advies van een VfPf adviseur Arbeid en Vitaliteit

We vroegen het Eelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit bij VfPf. Eelke, wanneer ga je met een schoolbestuur aan de slag met de Werkdrukscan? “Deze scan zetten we in op het moment dat er al geconstateerd is dat er werkdruk is binnen een school, door bijvoorbeeld de Quickscan. Een schoolleider wil dan graag weten wat de oorzaak is van de werkdruk. De scan onderzoekt dit op zeven categorieën: leerlingen, taak, collega’s, persoonlijkheid, leidinggevenden, organisatie en privé-situatie. Zo ontstaat een duidelijk totaalbeeld van de knelpunten waar het aan werkplezier ontbreekt. Eigenlijk zou ik het ook liever positiever verwoorden en de Werkdrukscan Werkpleziermeter willen noemen, omdat je op zoek gaat naar hoe je van werkdruk meer werkplezier kunt maken. Er wordt dus niet alleen gekeken naar wat er niet goed gaat, maar juist ook naar wat er wél goed gaat.”

#Wat levert zo’n Werkdrukscan uiteindelijk op?

”Een Werkdrukscan wordt ingevuld door iedereen die met de leerlingen werkt. Het invullen duurt een half uur. Vervolgens krijgt de schoolleider de terugkoppeling van VfPf. Met elkaar, ook met de medewerkers erbij, gaan we dan het gesprek aan. Door stil te staan bij wat er goed gaat en wat er beter kan creëer je bewustwording. Gezamenlijk werk je dan aan een oplossing. De scan geeft inzicht in korte termijn doelen waar snel winst geboekt kan worden, of in lange termijn doelen waar eerste stappen in gezet kunnen worden.”

#Doet de Werkbelevingsmonitor hetzelfde?

“Nee, zeker niet! Deze monitor onderzoekt de werkbeleving binnen een schoolbestuur om inzicht te krijgen in de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. In tegenstelling tot de werkdrukscan gaat dit niet alleen over werkdruk. Er hoeft dus vooraf geen probleem te zijn, want de vraag komt vanuit de wens: “Hoe zit mijn team erbij?”. “Daarnaast worden bij de Werkbelevingsmonitor alle medewerkers betrokken, die alleen de vragen beantwoorden waar ze iets over te zeggen hebben. Ook kan het ingezet worden voor alle scholen binnen één bestuur. Dat kan prettig zijn om vervolgens de uitkomsten met elkaar te vergelijken.”

#Wat doe je dan vervolgens met de uitkomsten?

“Het is net als de Werkdrukscan een bespreekinstrument alleen zijn de gesprekken breder. Er kunnen meer lange termijn doelen uitkomen. Neem bijvoorbeeld een vraag als: ”Hoe houden we onze medewerkers bij ons?”. De wensen van de schoolorganisatie vormen dan samen met de uitkomsten uit de tool input voor een plan van aanpak.”

#Meer weten?

Wilt u ook meer inzicht krijgen in wat er speelt in uw organisatie? Vraag het onze adviseurs. Neem contact op met uw regioteam.

Print deze pagina