Terug naar Actueel

#Wetgeving over de banenafspraak

Artikel

Het primair onderwijs moet 4020 extra banen in 2023 creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook aan uw schoolorganisatie de taak hieraan bij te dragen. Judy van den Berg (adviseur Arbeid & Vitaliteit, RADI®) en Cindy Smeets (beleidsmedewerker) van VfPf vertellen u er graag meer over.

Deel deze pagina:

rekenmachine met pijl naar school

#De Wet banenafspraak

Het kabinet en de sociale partners hebben in de Wet banenafspraak (2015) vastgelegd dat werkgevers extra banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Overheidsorganisaties, en vooral ook de sector onderwijs, blijven daar schromelijk in achter. Jaarlijks wordt er een nieuwe ambitie opgesteld. Voor het primair onderwijs wil men in 2023 4020 extra banen gerealiseerd hebben. Ook uw schoolorganisatie moet hieraan bijdragen. Om te berekenen hoeveel banen dat voor uw organisatie betekent is er een quotumcalculator beschikbaar: regelhulpenvoorbedrijven.nl/quotumcalculator.

#Maatschappelijke voorbeeldfunctie én kans

Het is de moeite waard om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten in uw schoolorganisatie. In het kader van de personeelstekorten, maar ook vanuit de maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie die het primair onderwijs vervult. Er zijn al veel mooie voorbeelden in het onderwijs waar er met succes mensen ingezet zijn o.a. in ondersteunende functies. Bent u binnen uw schoolorganisatie bezig met strategische personeelsplanning (SPP) of zet u al jobcraften in, denk hierbij dan ook aan de inzet van deze groep.

#Aantrekkelijke regelingen en voordelen

Wanneer u iemand met een arbeidsbeperking (die opgenomen is in het doelgroepenregister) in dienst hebt of wilt aannemen, dan telt deze medewerker mee bij het bepalen van het quotum voor de schoolorganisatie. Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepenregister staat? Dan kunt u dit via het werkgeversportaal bij het UWV opvragen. Er zijn verschillende regelingen en voordelen waar u als organisatie gebruik van kunt maken wanneer een medewerker in het register staat, zoals:

  • loonkostensubsidie
  • no-riskpolis looncompensatie bij ziekte
  • proefplaatsing
  • jobcoach
  • bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie
  • werkplekvoorzieningen

Het Werkgeversservicepunt van het UWV kan ondersteunen bij het gebruik van deze regelingen. In het reglement Pf is ook een verlagingsgrond opgenomen over de participatiebanen. Wanneer een contract voor een participatiebaan wordt beëindigd hoeft een werkgever alleen aan te tonen dat het een participatiebaan betreft en dat er gedurende het contract begeleiding is aangeboden aan de werknemer. Als aan die vereiste is voldaan wordt de eigen bijdrage verlaagd naar 10%. Het gaat hier dus om een eenvoudige toets.

#Rapporteren over realisatie banenafspraak

Voor de banenafspraak worden tot nu toe alleen de totalen voor de hele overheid genoemd. Een goed en actueel beeld van het PO bestaat niet. Om dat op te lossen is besloten dat het vanaf verslagjaar 2022 verplicht is om te rapporteren over de banenafspraak. Sinds maart/april 2023 moeten schoolorganisaties dan ook een aantal vragen in het beleidsportaal XBRL beantwoorden over de realisatie van de banenafspraak. Zo kan worden gemonitord hoeveel banen er door schoolbesturen in het primair onderwijs gerealiseerd zijn en welke acties schoolbesturen hebben ondernomen.

Print deze pagina