#Bestuur

Het bestuur van de fondsen bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en acht bestuursleden. De bestuursleden zijn voorgedragen door onze sociale partners uit het primair onderwijs. Het bestuur komt zeven keer per kalenderjaar bijeen. Na iedere bestuursvergadering worden de bestuursbesluiten gepubliceerd.

#Bestuursleden

#Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de fondsen vergadert zes tot acht keer per kalenderjaar.

  • Donderdag 9 februari
  • Maandag 13 maart
  • Donderdag 20 april
  • Donderdag 22 juni
  • Donderdag 14 september
  • Donderdag 12 oktober
  • Donderdag 30 november

#Reglement

Het bestuur kent zijn eigen reglement per fonds. Deze vindt u op onze downloadpagina.

#Vacatieregeling

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens functionarissen publieke en semipublieke (Wnt) ingegaan. Gezien de werkzaamheden van het Vervangingsfonds/Participatiefonds is deze wet van toepassing. In de Regeling vacatiegelden is de bezoldiging van de bestuursleden vastgelegd.

#Bestuursbesluiten

Na iedere bestuursvergadering worden er bestuursbesluiten gepubliceerd, tenzij er geen finale besluitvorming op besproken onderwerpen heeft plaatsgevonden. Wilt u de bestuursbesluiten inzien? Deze vindt u op onze downloadpagina.

Print deze pagina