#Bestuur

Het bestuur van de fondsen bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en acht bestuursleden. De bestuursleden zijn voorgedragen door onze sociale partners uit het primair onderwijs. Het bestuur komt zeven keer per kalenderjaar bijeen. Na iedere bestuursvergadering worden de bestuursbesluiten gepubliceerd.

Deel deze pagina:

#Bestuursleden

#Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de fondsen vergadert zes tot acht keer per kalenderjaar.

2024
2025
 • Donderdag 8 februari
 • Donderdag 14 maart
 • Donderdag 25 april
 • Donderdag 27 juni
 • Donderdag 19 september
 • Donderdag 17 oktober
 • Woensdag 13 november
 • Donderdag 6 februari
 • Donderdag 13 maart
 • Donderdag 24 april
 • Donderdag 26 juni
 • Donderdag 18 september
 • Donderdag 16 oktober
 • Donderdag 13 november

#Reglement

Het bestuur kent zijn eigen reglement per fonds. Deze vindt u op onze downloadpagina.

#Vacatieregeling

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens functionarissen publieke en semipublieke (Wnt) ingegaan. Gezien de werkzaamheden van het Vervangingsfonds/Participatiefonds is deze wet van toepassing. In de Regeling vacatiegelden is de bezoldiging van de bestuursleden vastgelegd.

#Bestuursbesluiten

Na iedere bestuursvergadering worden er bestuursbesluiten gepubliceerd, tenzij er geen finale besluitvorming op besproken onderwerpen heeft plaatsgevonden. Wilt u de bestuursbesluiten inzien? Deze vindt u op onze downloadpagina.

Print deze pagina