HR en arbozaken
Bestuur en beleid
Werknemer en loopbaan

#Helpdesk Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor vragen over werkgeversportaal Mijn Vf, het Reglement Vervangingsfonds, premies, vervangingsdeclaraties en subsidiemogelijkheden, een vergoedingsverzoek voor werkloosheidskosten, het Reglement Participatiefonds en over het Werkgeversportaal Pf.

Telefoonnummer

088 605 51 55
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

[email protected]

Adres

Uitvoeringsorganisatie VfPf
Postbus 514
8000AM Zwolle

#Arbo Adviescentrum PO

Voor vragen over RI&E, de Arbocatalogus PO, arbowetgeving, binnenklimaat, BHV en de Onderwijsvacaturebank.

Telefoonnummer

088 837 30 30
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

[email protected]

#Vragen over Modernisering Participatiefonds

Al uw vragen over de Modernisering van het Participatiefonds en de nieuwe manier van vergoeding van werkloosheidskosten kunt u contact opnemen met uw regioteam of mailen naar onze helpdesk:

E-mailadres

[email protected]

#Adreswijziging doorgeven?

Alle gegevens van schoolbesturen worden landelijk beheerd door DUO. Wij gebruiken deze BRIN-registratie voor onze systemen en het versturen van post naar besturen en scholen.
Wijzigingen van instellingsgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres of de naam van een school), een fusie of verhuizing moet u dus aan DUO doorgeven.

Ga daarvoor naar de speciale pagina van de website van DUO: Instellingsgegevens wijzigen.

#Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Bestuursbureau.

E-mailadres

[email protected]

Adres

Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds
Boompjes 40 (gebouw Willemswerf)
3011XB Rotterdam

Vragen of opmerkingen over deze website:

[email protected]

#Helpdesk Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor vragen over werkgeversportaal Mijn Vf, het Reglement Vervangingsfonds, premies, vervangingsdeclaraties en subsidiemogelijkheden, een vergoedingsverzoek voor werkloosheidskosten, het Reglement Participatiefonds en over het Werkgeversportaal Pf. 

Telefoonnummer

088 605 51 55
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

[email protected]

Adres

Uitvoeringsorganisatie VfPf
Postbus 514
8000AM Zwolle

#Vragen over Modernisering Participatiefonds

Al uw vragen over de Modernisering van het Participatiefonds en de nieuwe manier van vergoeding van werkloosheidskosten kunt u terecht bij uw regioteam of mailen naar onze helpdesk:

E-mailadres

[email protected]

#Bezwaar en Beroep

Voor vragen over een bezwaarschrift.

Telefoonnummer

088 837 30 30
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

[email protected]

Adres

Vervangingsfonds/Participatiefonds Afdeling Bezwaar en Beroep
Boompjes 40 (gebouw Willemswerf)
3011XB Rotterdam

#Arbo Adviescentrum PO

Voor vragen over RI&E, de Arbocatalogus PO, arbowetgeving, binnenklimaat en BHV en over de Onderwijsvacaturebank.

Telefoonnummer

088 837 30 30
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

[email protected]

#Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Bestuursbureau.

E-mailadres

[email protected]

Adres

Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds
Boompjes 40 (gebouw Willemswerf)
3011XB Rotterdam

Vragen of opmerkingen over deze website:

[email protected]

#WOO-verzoek

Voor het opvragen van informatie in het kader van de Wet open overheid (WOO)

E-mailadres

[email protected]

Adres

Vervangingsfonds/Participatiefonds - juridische zaken
Boompjes 40
3011XB Rotterdam

#Adreswijziging doorgeven?

Alle gegevens van schoolbesturen worden landelijk beheerd door DUO. Wij gebruiken deze BRIN-registratie voor onze systemen en het versturen van post naar besturen en scholen.
Wijzigingen van instellingsgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres of de naam van een school), een fusie of verhuizing moet u dus aan DUO doorgeven.

Ga daarvoor naar de speciale pagina van de website van DUO: Instellingsgegevens wijzigen.

#Team Loopbaanadvies

Ontvangt u een werkloosheidsuitkering en heeft u een vraag over uw re-integratiebegeleiding? 

U kunt contact opnemen met uw loopbaanadviseur via het beveiligde portaal Participatieplein om informatie en documenten uit te wisselen.

Ga naar participatieplein.nl en log in met uw DigiD, net als bij UWV.  

Berichten versturen via het Participatieplein is veiliger en overzichtelijker dan via e-mail. U krijgt een melding op uw e-mailadres als er een bericht voor u klaar staat.

We treffen u graag op het Participatieplein!

Telefoonnummer

088 837 30 30
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

Adres

Participatiefonds Team Loopbaanadvies
Boompjes 40
3011XB Rotterdam

#Arbo Adviescentrum PO

Voor vragen over een veilige en gezonde werkomgeving, arbowetgeving, binnenklimaat, BHV en dergelijke.

Telefoonnummer

088 837 30 30
elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur

E-mailadres

[email protected]

#Bestuursbureau Participatiefonds

Voor vragen of opmerkingen over deze website:

E-mailadres

[email protected]

Adres

Gebouw Willemswerf
Boompjes 40
3011XB Rotterdam