#Duim omhoog voor het primair onderwijs

Het zijn ongekende tijden. Het coronavirus treft veel mensen en leidt over heel de wereld tot vergaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Wat ontzettend goed om te zien hoe de onderwijssector in deze bijzondere periode zijn schouders eronder zet, de boel oppakt en draaiende houdt voor al die kinderen thuis.

##DikkeduimvanuithuisvoorhetPO!

Namens alle medewerkers van VfPf: heel veel respect hiervoor en een dikke duim omhoog! Wij wensen iedereen de komende tijd veel sterkte en gezondheid toe.

portretten medewerkers met duim omhoog

#Maatregelen in verband met corona

Reactietermijnen Pf tijdelijk stopgezet

We willen schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief ontlasten. Daarom zet het Participatiefonds (Pf) de termijnen die in het reglement staan tijdelijk stop. Lees hier verder....

Worden mijn vervangingskosten vergoed?

Als u kosten maakt voor vervanging, omdat een werknemer uit voorzorg thuisblijft vanwege het coronavirus, dan vergoedt het Vervangingsfonds dat. Hier leest u hoe u dat in Mijn Vf doet...