Terug naar Actueel

#Wat wilt u weten over verzuim, uitkeringskosten en re-integratie?

Nieuws

Wij hebben veel gegevens over uitkeringskosten, re-integratie en ziekteverzuim. Die willen we graag in nuttige en heldere dashboards voor u beschikbaar maken. Zodat u dit kunt gebruiken bij uw bedrijfsvoering. Bent u binnen uw bestuur bezig met deze onderwerpen? Dan nodigen wij u graag uit om hierover mee te denken!

Jonge vrouw achter laptop kijkt lachend in camera

#Een schat aan data en informatie

Bij VfPf zijn wij continue bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Op dit moment zijn wij hard aan het werk om onze informatievoorziening over het re-integratieproces uit te breiden. Wij willen u graag meer inzage geven in het proces van uw ex-werknemer richting een nieuwe baan.

We hebben ook veel gegevens over ziekteverzuim, uitkeringskosten en in- en uitstroom in WW. Zowel van uw bestuur, als regionaal en landelijk. Die stellen we graag aan u als werkgever beschikbaar. Deze data kunnen u ondersteunen in uw tactische en strategische bedrijfsvoering.

We zijn erg benieuwd aan wat voor soort rapportages en online dashboards met deze data u behoefte heeft. Wilt u hierover met ons meedenken?

#Focus op uw behoefte

In de eerste twee weken van februari organiseren wij drie focusgroepen op aantal locaties in het land. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij in gesprek over waar uw behoefte ligt aan informatievoorziening via rapportages en dashboards. Wij laten u zien welke data en informatie wij nu hebben en wat er in de toekomst mogelijk is. Door op een duidelijke en realistische manier aan u voor te leggen wat de mogelijkheden zijn, komen we met u tot de kern van wat u nodig heeft.

Met de inbreng vanuit dit onderzoek kunnen we focussen op de informatie waar de grootste behoefte aan is onder schoolbesturen.

Verwachting is dat we in de 2e helft van 2023 de eerste rapportages en online dashboards kunnen gaan tonen. De resultaten delen we natuurlijk als eerste met de deelnemers van de focusgroepen.

#Locatie, datum en tijd:

Utrecht: dinsdag 14 februari 13.00 tot 16.00 uur
Eindhoven: woensdag 15 februari 13.00 tot 16.00 uur
Zwolle: woensdag 22 februari 13.00 tot 16.00 uur

#Uw input is waardevol!

Bent u binnen uw bestuur bezig met deze onderwerpen? Dan nodigen wij u graag uit om hierover mee te denken bij een van de drie bijeenkomsten! 

Meld u aan via uw regiocoördinator of stuur een e-mail naar Berdine Bezemer [email protected].

Voor vragen kunt u terecht bij uw regiocoördinator of bel met Berdine Bezemer via 06-38 16 88 38. 

Tags:Verzuim
Print deze pagina