De regioteams zijn er voor álle schoolbesturen in het primair onderwijs. Eigenrisicodrager of niet. De teamleden adviseren en ondersteunen u op het gebied personeelsbeleid, verzuimpreventie, arbozaken en re-integratie. Vind hieronder het team uit uw regio en neem contact met hen op.

#Regioteam Midden-West

#Regioteam Midden-West

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van de Dom tot de Zee denken we met u mee’, zeggen we altijd binnen ons team. Het is een zeer diverse regio met grote schoolbesturen, maar ook veel éénpitters in de kleinere gemeenten. Het inspireert ons dat er ook scholen tussen zitten, die geen tekort aan leraren kennen. Die zelfs een wachtlijst hebben voor leerkrachten die graag op deze school willen komen werken. Hier is duidelijk geanticipeerd op de toekomst en krijgt het personeel op een goede manier aandacht. Deze ervaringen willen we graag ook andere schoolbesturen meegeven. Dat is de insteek van onze bezoeken. Er is zoveel van elkaar te leren en moois te halen in deze sector.