#Regionale Transfercentra (RTC's)

In enkele krimpregio’s hebben schoolbesturen een samenwerkingsverband opgericht om een oplossing voor boventalligheid van leerkrachten te vinden. Deze regionale transfercentra (RTC’s) zijn ondersteund vanuit het sectorplan PO (2014 – 2016). Veel van deze samenwerkingsverbanden hebben een gezamenlijke oplossing voor vervanging, tijdelijke contracten en WWZ gevonden.

Deel deze pagina:

#Overzicht RTC's

RTC overzicht

#Effectmeting

Deze RTC’s waren destijds gericht op behoud van werkgelegenheid, vergroten werkzekerheid en stimuleren werkcreatie voor starters. Ecorys voerde in het najaar van 2017 een peiling uit naar het effect van deze RTC’s. Lees hier de effectmeting 2017 Regionale Transfercentra.

Print deze pagina