#Vervangingspools

Schoolbesturen die voor de bekostiging van vervangingen volledig zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds, kunnen onder voorwaarden een door het fonds bekostigde vervangingspool oprichten. Het in deze pool geplaatste personeel wordt voor de uren die zij in de pool zitten, ingezet om afwezig personeel te vervangen.

Deel deze pagina:

#Meer informatie

In het Reglement Vf vindt u alle voorwaarden rondom vervangingspools. Hier vindt u ook informatie over (het aanvragen van) boven bestuurlijke pools en de jaarlijkse berekening van het inzetpercentage.

Daarnaast hebben wij de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden voor u op een rij gezet.

#Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze helpdesk.

Print deze pagina