Terug naar de vraagstukken

#Hoe geef ik invulling aan de banenafspraak?

De banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Deel deze pagina:

Man in rolstoel pakt een boek uit de schoolbibliotheek

#Banenafspraak in het PO: een kans voor iedereen

Het primair onderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie. Daarom wil de sector ook werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, die vaak moeilijk een passende baan kunnen vinden. Dit is niet alleen goed voor de inclusiviteit en diversiteit van het onderwijs, maar ook voor de leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen. Zo kunnen zij zien dat er ook voor hen mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.
Het PO heeft zich aan de banenafspraak verbonden en streeft ernaar om in 2026 minimaal 4000 extra banen te creëren voor deze doelgroep. Dit zijn banen van minimaal 25,5 uur per week, die passen bij de capaciteiten en interesses van de werknemers.

#Routekaart banenafspraak primair onderwijs

Wilt u ook uw maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en iemand in dienst nemen, maar vindt u het nog wel een uitdaging om hier invulling aan te geven?  

Om onderwijswerkgevers in het PO te informeren, inspireren en wegwijs te maken in alle informatie die nodig is om invulling (te gaan) geven aan de banenafspraak is de Routekaart banenafspraak primair onderwijs ontwikkeld. Samen maken we het primair onderwijs inclusiever en diverser!

De routekaart is een uitgave van de PO-Raad en VfPf en is tot stand gekomen met medewerking en raadpleging van De Normaalste Zaak. 

een weg door groene heuvels met 10 wegwijsborden leidt naar een school met een groep mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt: in een rolstoel, vrouw, gekleurd
Print deze pagina