#Werkbelevingsmonitor PO

De duurzame inzetbaarheid van leerkrachten en ander onderwijspersoneel is belangrijker dan ooit. Zeker nu, in een tijd waarin veel scholen te maken hebben met een hoge werkdruk, een relatief grote uitstroom van startende leerkrachten en het oplopende lerarentekort. Onderzoek naar werkbeleving geeft schoolbesturen inzicht in de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers én laat zien wat er nodig is om medewerkers en de organisatie te laten groeien en bloeien. Het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) en Arbeidsmarktplatform PO hebben een digitaal instrument hiervoor ontwikkeld dat tijdelijk kosteloos kan worden gebruikt.

#Voor en door het onderwijs

In tegenstelling tot andere werkbelevingsonderzoeken op de markt is de Werkbelevingsmonitor van VfPf en Arbeidsmarktplatform PO specifiek ontwikkeld om de werkbeleving van werknemers in het primair onderwijs te meten. Medewerkers uit het PO zijn betrokken bij de ontwikkeling zodat het onderzoeksinstrument zoveel mogelijk aansluit bij hun werkzaamheden en behoeften. 

#Kosteloze deelname

Om het instrument te testen wordt de Werkbelevingsmonitor tijdelijk kosteloos aangeboden vanuit een pilot die wordt gefinancierd door het Arbeidsmarktplatform PO en VfPf. Met de feedback van alle deelnemende scholen/schoolbesturen kunnen we het instrument nog verder verbeteren voordat we deze sectorbreed uitzetten.   Deelname kost u als school(bestuur) dus niets. Daarnaast krijgt u begeleiding van een ervaren adviseur van VfPf, bijvoorbeeld bij het omzetten van de onderzoeksresultaten in concrete acties.  

#Hoe werkt het?

Het invullen van het instrument kost ongeveer 30 minuten. Medewerkers kunnen zelf bepalen welke belevingsaspecten van hun werk ze willen beoordelen. Ook kunnen ze kiezen welke vragen ze beantwoorden en welke niet, wat vrij uniek is in vergelijking met andere tools. Zo kunnen deelnemers zelf bepalen hoe lang ze over het invullen van de monitor doen.

#Wat levert het op?

De resultaten uit de Werkbelevingsmonitor PO bieden u inzicht in hoe u uw medewerkers gemotiveerd, betrokken, productief en vitaal aan het werk houdt. Daarnaast kunnen we met de uitkomsten van de Werkbelevingsmonitor PO de aantrekkelijkheid van het werken in het PO vergroten, omdat directies of schoolleiders zo beter weten hoe hun medewerkers over het werk denken en wat zij nodig hebben optimaal te kunnen functioneren. 

#Voor wie?

In deze fase hebben wij plek voor ongeveer 80 schoolteams die zich kunnen aanmelden voor een kosteloze deelname aan de Werkbelevingsmonitor PO. Aanmelden kan tot 1 december 2021. In de maanden september, oktober en november kunnen ca. 30 scholen per maand instromen. De maand september zit al bijna vol! 

Als schoolbestuur kunt u ook meedoen. Dan ontvangt u voor alle scholen binnen uw bestuur een werkbelevingsmonitor of begeleiding. Het biedt meerwaarde om als bestuur mee te doen omdat u ook op bestuursniveau handvatten krijgt. Wij voeren dan zowel op school- als op bestuursniveau de gesprekken over de uitkomsten van de werkbelevingsmonitor. 

#Enthousiast geworden?

Wilt u ook serieus aan de slag met de werkbeleving van uw medewerkers? Meld u dan snel aan om de monitor te testen. Dit kan via info@werkbelevingsmonitorpo.nl of neem contact op met:  

Eelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit VfPf 

Bent u geïnteresseerd, maar wilt u liever eerst wat meer informatie? Onze adviseurs kunnen een digitale presentatie verzorgen, waarin naast de vraagstelling ook het dashboard met onderzoeksresultaten wordt toegelicht. Zo krijgt u een goed beeld van hoe het onderzoeksrapport eruitziet.