#Werkdrukgelden hebben geen invloed op ontslagruimte

Aan het begin van het schooljaar ontvangen schoolbesturen binnen het primair onderwijs werkdrukgelden (werkdrukmiddelen), die scholen kunnen inzetten om de werkdruk te verminderen. Als een schoolbestuur een vergoedingsverzoek indient voor een beëindiging van een dienstverband op formatieve gronden, dan worden deze werkdrukgelden bij de berekening van de ontslagruimte buiten beschouwing gehouden.

#Rekenhulp gewoon te gebruiken

Een schoolbestuur kan bij het vergoedingsverzoek gewoon de rekenhulp voor personele bekostiging invullen. Het Participatiefonds voert dan daarna een correctie uit op de resultaten van de berekening, zodat de werkdrukgelden niet meetellen bij de ontslagruimte.

Hier kunt u de Rekenhulp personele bekostiging downloaden.

Print deze pagina