Terug naar Actueel

#Aanpassingen in Reglement Pf per 1-8-2022

Nieuws

Vanwege de nieuwe cao PO en de wetgeving rondom de Modernisering van het Participatiefonds, hebben we enkele verwijzingen in het Reglement Pf 1-8-2022 tekstueel aangepast. In de voorwaarden voor de inspanningsverplichting is ook NOBCO toegevoegd als certificering van loopbaanprofessionals.

Deel deze pagina:

Bibliotheek

#Verwijzingen naar cao PO

In de oorspronkelijk versie van het reglement verwezen we naar de cao PO 2019-2020. Inmiddels is er een nieuwe cao. De verwijzingen hebben we dus aangepast naar cao PO 2022.

#Hernummering artikelen Wec en Wpo

OCW heeft in de Wec en Wpo een aantal artikelen hernummerd. Bijvoorbeeld artikel 184 van de Wpo is artikel 190 geworden. En artikel 170 van de Wec is nu artikel 169. We hebben de verwijzingen naar de artikelnummers in het reglement aangepast.

#Certificering voor inspanningsverplichting

We kregen vragen over de certificering van loopbaanprofessionals als voorwaarde voor de inspanningsverplichting. We hebben daarom artikel 21, lid 4 en 5 van het gemoderniseerde Reglement Pf aangepast.

  • Noloc en NOBCO zijn toegevoegd, zodat de van-werk-naar-werk activiteiten ook door een zelfstandig loopbaanprofessional kunnen worden uitgevoerd en niet alleen door een externe organisatie. Er moet wel sprake zijn van een volwaardig lidmaatschap, een aspirant-lidmaatschap bij Noloc of NOBCO is niet voldoende.
  • Bij het uitvoeren van de van-werk-naar-werk activiteiten in eigen beheer door een erkende mobiliteitsfunctionaris werd Oval genoemd. Hier kunnen echter alleen organisaties aangesloten zijn. Daarom is Oval vervangen door NOBCO. Als u de van-werk-naar-werk activiteiten in eigen beheer uitvoert, dan is een aspirant-lidmaatschap van NOBCO of Noloc wel voldoende. Een volwaardig lidmaatschap is dus niet vereist.

U kunt de meest actuele versies van het reglement en de toelichting hier vinden.