Terug naar Actueel

#“Als mensen ben je gelijk, maar als professionals verschillend”

Artikel

Eva Naaijkens is schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam. We spreken haar over duurzame inzetbaarheid binnen de school. Eva: “Ik gun het iedereen met plezier naar werk te gaan. En dat je naar huis gaat en denkt: ik ben klaar, dit heb ik volbracht en ik kan met een goed gevoel terugkijken op de dag. Het zou zo simpel moeten zijn.”

Deel deze pagina:

Afbeelding Eva Naaijkens
Eva Naaijkens - Alan Turingschool

#Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent voor mij dat een medewerker, ongeacht de fase van zijn leven, werkgeluk ervaart, zich competent voelt én zich volwaardig teamlid voelt. Vanuit ons bestuur voeren wij een actief beleid op duurzame inzetbaarheid. We bespreken een paar keer per jaar hoe het met onze medewerkers gaat: hoe voelt iemand zich binnen het team, waar loopt iemand tegenaan en welke problemen zijn er? Er is veel ruimte voor maatwerk, want iedereen is verschillend.

#Erkende ongelijkheid

Erkende ongelijkheid We gaan altijd met een heel open houding in gesprek. En we hebben duidelijke gezamenlijke ambities, waar we samen naartoe werken. Belangrijk is dat we accepteren dat medewerkers op bepaalde momenten in hun leven misschien een stapje terug moeten zetten, om later een stap voorwaarts te kunnen maken. We noemen dat erkende ongelijkheid. Als mensen ben je gelijk, maar als professionals verschillend.

In de coronacrisis zien we dat mooi terug: sommige mensen maakten zich meer zorgen om hun gezondheid en maakten pas op de plaats. Anderen sprongen juist bij. Dit gebeurt heel organisch. We realiseren ons dat het onderwijs een teamsport is en geen individuele activiteit van de leerkracht in het klaslokaal.

#“Belangrijk is dat we accepteren dat medewerkers op bepaalde momenten in hun leven misschien een stapje terug moeten zetten, om later een stap voorwaarts te kunnen maken.”

#Professioneel team

We hebben het voorrecht dat er binnen ons team alleen maar mensen werken die gemotiveerd en enthousiast zijn. Samen zetten we stappen binnen onze professionele schoolcultuur en gaan we vooruit. Dat motiveert. We merken als gevolg daarvan steeds meer dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen inzetbaarheid.

De professionaliteit van het team is groot: we werken uitstekend samen en zijn zelfstandig in het oplossen van knelpunten en problemen. Bijna iedereen heeft zijn eigen specialiteit of krijgt de ruimte die te ontwikkelen en vervolgens binnen het team in te zetten. Onze medewerkers weten steeds beter wat hun eigen speelveld is en hoe ze dat optimaal kunnen benutten. We maken gebruik van elkaars kennis en kunde binnen het team en versterken elkaar.

#Integrale aanpak

In vergelijking tot grote organisaties met HR-managers, hebben wij minder mogelijkheden. Maar: je hebt niets aan een HR-afdeling als je als school geen visie hebt op het leren en het organiseren daarvan. Ons beleid is integraal. We willen een goede werk-privébalans realiseren, we zorgen voor een lage werkdruk, we bieden hulp en ondersteuning bij eventuele problemen met voldoende expertise op school. En we zoeken naar wat medewerkers leuk en belangrijk vinden, want daar zit hun passie en energie.

De leraar is ondergesneeuwd in procedures en protocollen. We hebben het soms zelf zo ingewikkeld gemaakt. Daarom moeten we de focus houden op wat we met elkaar belangrijk vinden. Heb je dat duidelijk met je team, dan kun je het samen uitvoeren.

#Meer inspiratie van binnen en buiten de sector

Binnen en buiten het onderwijs werken mensen hard om het bewustzijn over duurzame inzetbaarheid te vergroten. We spraken met professionals van basisscholen én professionals van buiten het onderwijs en vroegen hen hoe het beleid op duurzame inzetbaarheid er binnen hun organisatie uitziet. Lees hoe dit onderwerp bedrijven en scholen energie geeft, nieuwe kansen creëert en het beste uit de mensen en de organisaties haalt. 

Lees hier alle inspirerende verhalen.

Print deze pagina