Terug naar de vraagstukken

#Hoe ga ik aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid?

Leerkrachten die met plezier, fit, gezond en gemotiveerd voor de klas staat. Leerkrachten die inzetbaar zijn voor het werk, nu en in de toekomst... Hoe pak je dat aan? Hoe implementeer je duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie? Daar helpen wij u graag bij.

Leerkracht voor digibord

#Waarom aan de slag met Duurzame inzetbaarheid?

Als je het de leerkrachten zelf vraagt hebben zij het mooiste vak dat er bestaat. En toch staat het onderwijs t voor grote uitdagingen waar het gaat om het inzetbaar houden van medewerkers, nu en in de toekomst. Lesgeven ten tijde van het coronavirus, lerarentekorten. De komende jaren gaan veel leraren met pensioen en is er onvoldoende instroom van nieuwe leraren. Het vak lijkt te kampen met een slecht imago waardoor het niet aantrekkelijk genoeg meer is. Er is daarnaast een hoog ziekteverzuim en een grote vroegtijdige uitstroom van leerkrachten die in de WW terecht komen omdat zij niet meer verder kunnen of willen in het onderwijs. Het is nu meer dan ooit de hoogste tijd voor scholen en medewerkers zelf om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en werkplezier! Alleen met gezonde, gemotiveerde en professionele leerkrachten zijn we in staat om goed onderwijs te bieden.

#Hoe: 5 stappenplan

Wij helpen schoolbesturen om een aanpak op duurzame inzetbaarheid in 5 stappen praktisch vorm te geven. Onze RADI (Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) adviseurs helpen u graag. De aanpak is maatwerk, we sluiten aan bij uw behoeften. Ook de inzet van losse interventies is mogelijk.

plan van aanpak in 5 stappen

#Inspiratie

1. DI-spreekuren: in juli zijn twee adviseurs van VfPf gestart met het houden van een Duurzame Inzetbaarheid spreekuur. De eerste sessies werden druk bezocht, door deelnemers met diverse achtergronden. Het thema leeft duidelijk in de sector! Lees hier meer...

2. Best practices: laat u inspireren door verhalen over de visie op en implementatie van duurzame inzetbaarheid, binnen en buiten de onderwijssector. Lees hier meer

3. Verdieping: een pagina met theorieën, modellen, artikelen, boekentips en websites over duurzame inzetbaarheid. Naar de pagina...

#In het kort

Links

  • Spreekuren Duurzame Inzetbaarheid — 
    vfpf.nl
  • Best practices Duurzame Inzetbaarheid — 
    vfpf.nl
  • Verdieping: theorie, artikelen, boeken, websites — 
    vfpf.nl