Terug naar de vraagstukken

#Hoe ga ik aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Leerkrachten die zo lang mogelijk vitaal en met plezier aan het werk zijn: daar streven wij in het onderwijs allemaal wel naar. Maar hoe zorgen wij ervoor dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven? Wat is logisch van de werkgever te verwachten en wat kunnen werknemers hier zelf aan doen? Wij helpen u hier graag bij.

Deel deze pagina:

Drie leraren lopen op schoolplein met basketbal

#Wist u dat 75% van de leraren veel werkdruk ervaart?

Vraag het aan werknemers in het primair onderwijs en ze vertellen u dat ze de mooiste baan van de wereld hebben. Toch staat het onderwijs voor een aantal uitdagingen.

  • Wist u dat 75% van de leraren aangeeft veel werkdruk te ervaren?
  • Dat ongeveer vier op de tien leraren het personeelsbeleid op hun school (sterk) voor verbetering vatbaar vinden?
  • En dat bijna 86% van de werknemers ondanks alles bij hun huidige werkgever willen blijven? (Meer cijfers vindt u in ons online magazine over duurzame inzetbaarheid.)

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is noodzakelijk om het onderwijs toekomstbestendig te maken.  

#Wij hebben allemaal baat bij duurzaam inzetbare werknemers

Wanneer werknemers lekker in hun vel zitten en met plezier voor de klas staan, heeft dit een positieve invloed op hun dagelijks werk en op de hele school. Vitale juffen en meesters inspireren de kinderen in de klas, dragen bij aan een goede sfeer tussen collega’s en zijn minder vaak ziek. Als werknemers tevreden zijn, kan de school zich focussen op het onderwijs. En hoe beter het onderwijs, hoe sterker de reputatie van de sector, waardoor de aantrekkingskracht ervan voor nieuwe leerkrachten groter wordt. Zo kunnen we allemaal een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

illustraties samenspel tussen werknemer en werkgeer bij duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

#Bent u al in gesprek met uw werknemers?

Wilt u stappen maken op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Dan is het belangrijk dat u met uw werknemers in gesprek gaat. Uw werknemer neemt zelf de regie: Hij of zij geeft aan wat er nodig is voor een gezonde leef- en werkstijl, en om te kunnen leren en ontwikkelen. Het is uw taak om de werknemer hierin te stimuleren en te ondersteunen. 

De plan van aanpak in 5 stappen voor duurzame inzetbarheid

#In 5 stappen naar duurzame inzetbaarheid

Op basis van een eerste gesprek helpen wij u om een trajectaanpak Duurzame inzetbaarheid in vijf stappen praktisch vorm te geven: van bewustwording en urgentie creëren, naar het inzichtelijk maken door middel van een analyse, de doelen scherp stellen in een plan van aanpak, vervolgens de uitvoering en afsluitend een evaluatie en de borging. Natuurlijk is de aanpak maatwerk, zodat het volledig aansluit op uw behoeften. Dat betekent dat u overal in de route kan instappen, simpelweg afhankelijk van waar uw hulpvraag ligt.

"De eerste indruk gaf ons meteen energie om met deze aanpak aan de slag te gaan. We hebben dan ook een goed gevoel bij het inzetten van de routekaart en de weg naar duurzame inzetbaarheid in onze organisatie." Trix Derriks, bestuurder van ABSA scholengroep in Amsterdam

#Onze 4 hoofdthema's

Na de inventarisatie ondersteunen wij u met focus op vier hoofdthema’s:

illustraties van vier thema’s duurzame inzetbaarheid in het onderwijs: vitaliteit & gezondheid, kennis & vaardigheden, motivatie & werkplezier en mobiliteit & inzetbaarheid

#Ga aan de slag, neem contact op!

VfPf verleent voorlichting, inspiratie, advies en praktische ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dat doen wij middels spreekuren, workshops en trainingen. Wij delen best practices, ervarings- en succesverhalen en resultaten van onderzoeken. Onze adviseurs begeleiden scholen bij de inzet van praktische tools om werkdruk, vitaliteit en inzetbaarheid in beeld te brengen en positief te beïnvloeden. 

Dit doen we allemaal op maat én zonder extra kosten voor u.

Onze regioteams staan voor u klaar. Onze regiocoördinatoren zijn uw eerste aanspreekpunt. U bespreekt met hen wat de knelpunten binnen uw organisatie zijn. Zij leggen het contact met een van onze RADI® gecertificeerde adviseurs, die vervolgens ervoor zorgt dat u met duurzame inzetbaarheid aan de slag kunt. 

Neem nu contact op met uw regiocoördinator. Of stel uw vragen tijdens een inspiratiesessie of het online spreekuur duurzame inzetbaarheid. Volg de links hieronder:

Print deze pagina