Terug naar Actueel

#De Groeiling stevig aan de slag met Strategische Personeelsplanning

Artikel

Wat hebben Strategische Personeelsplanning (SPP), een fictieve school en Monopolygeld met elkaar te maken? Alles! Het schoolbestuur van De Groeiling ging aan de slag met een van de bouwstenen van SPP: de gewenste formatie voor de toekomst. Dat deden ze in de vorm van een fictieve school die alleen op papier bestond. Het leverde meer op dan gedacht. Roos van der Burg, adviseur HRM van De Groeiling, Jan Kees Meindersma, voorzitter college van bestuur van De Groeiling en VfPf-adviseurs Danielle Elenga en Robin van Wijck lichten toe.

Deel deze pagina:

Roos van der Burgen Jan Kees Meindersma gooien bouwblokken in de lucht

#Eigen aanpak

“SPP kún je zien als een Excel-sheet die je invult”, begint Jan Kees. “Dat is het niet. Met het huidige lerarentekort en de grote verwachte uitstroom van leerkrachten die voor hun pensioen staan, is strategisch kijken naar je personeelsplanning absolute noodzaak.” Bij De Groeiling, schoolbestuur met 22 aangesloten basisscholen, staat het onderwerp daarom hoog op de agenda. “Voor ons is SPP een duurzame cultuurverandering die we vanuit het bestuur faciliteren en met alle aangesloten scholen delen. Dit schooljaar gingen we hier actief mee aan de slag.”

Roos: “Schoolleiders zijn altijd bewust met de wensen van hun team bezig en houden hier – begrijpelijk natuurlijk – rekening mee. Maar juist in deze eerste fase wilden we ze losmaken van de bekende ‘waan van de dag’. Hen op een vrije manier, zonder rekening te houden met hun eigen team, laten ervaren wat SPP is en hoe het hen helpt bij hun personeelsplanning. Daarom bedacht de projectgroep een nieuwe, niet-bestaande school.”

#Met hulp van VfPf

VfPf ondersteunde De Groeiling met de inhoudelijke kant van het verhaal: SPP en de bouwstenen die hieraan ten grondslag liggen. Danielle: “Dit was voor ons een mooie co-productie. Wij brachten de inhoudelijke expertise van het onderwerp, De Groeiling de kennis van de organisatie. Samen gaven we het project afgelopen schooljaar vorm.” Robin vult aan: “Nu gaan de schoolleiders van De Groeiling hier samen met de afdeling HR zelf mee verder. Wij blijven vanaf de zijlijn betrokken en staan klaar waar nodig.”

#Praktisch

Afgelopen schooljaar gingen 25 schoolleiders in groepen aan het werk met de ’smoelen en de stoelen’: de bezetting en formatie. Roos: “De projectgroep bepaalde de randvoorwaarden: het aantal leerlingen, de wijk, het type school en het budget, inderdaad met Monopolygeld. En we maakten fictieve functieprofielen. De uitdaging was om vervolgens aan de hand van de bouwstenen een zo duurzaam mogelijke SPP te maken.”

#Creatieve oplossingen

Het leverde mooie en uiteenlopende resultaten op, weet Roos. “Hoewel alle groepen hetzelfde uitgangspunt hadden, pakte ieder clubje schoolleiders het op een eigen manier aan. En iedereen was heel serieus en betrokken, het was dus geen spel. Er waren schoolleiders die kozen voor een aanpak die dicht bij de huidige manier van formeren staat. Een andere groep besloot het zonder directie te doen. Een derde groep riep de functie van data-analist in het leven om leerkrachten bij te staan met het genereren van data om leerlingen te monitoren en gericht te ondersteunen.” Jan Kees is trots: “Schoolleiders keken met een open blik en deden zo op een positieve manier ervaring op met SPP.”

Jan Kees Meindersma en Roos van der Burg lopen door de gang op school

#Meerwaarde

De waarde van het project reikt verder dan het plan alleen. Roos: “We zagen dat schoolleiders dit schooljaar al de gesprekken rondom de formatie op een andere manier aanpakten. Ze keken bijvoorbeeld nu al verder dan alleen komend schooljaar, zijn alert op collega’s die bijna met pensioen gaan en houden rekening met de groeiambities van medewerkers. Daarnaast hebben schoolleiders elkaar beter leren kennen en zien ze ook van elkaars school, Groeiling-breed, ontwikkelingskansen.”

#Kans op cultuurverandering

De boodschap aan andere scholen die bezig zijn met het onderwerp? Jan Kees: “SPP is een kapstok voor zoveel meer dan alleen de formatie van je bestuur en scholen. Het is een kans op cultuurverandering van binnenuit, omdat je hiermee schoolleiders én leerkrachten echt in hun kracht zet.”

Print deze pagina