Terug naar Actueel

#Strategische personeelsplanning? “Ik raad elke eenpitter zo’n traject aan”

Artikel

De tip om met steun van VfPf een strategisch personeelsplan (SPP) op te stellen kwam precies op tijd. Jacob Uijl, directeur van Christelijke basisschool de Rank in Sprang-Capelle, was net bezig met het beleidsplan 2023-2027 voor zijn school. Hét moment om goed over personeelsplanning na te denken. Samen met Marianne Jansen, adviseur bij VfPf, zette hij binnen een half jaar een gedegen SPP op poten.

Deel deze pagina:

Leerkrachten met schoolleider aan de lunchtafel

#Een luikje naar 2026

“Ik wist niet dat het bestond, die ondersteuning van VfPf”, vertelt Jacob. “Marianne, die ons regelmatig bezoekt, wees me erop. Ze adviseerde me om in het nieuwe strategisch beleidsplan een SPP op te nemen. Mede door de arbeidsmarktontwikkelingen en de lerarentekorten leek het me goed een luikje naar 2026 te openen.”

#Bouwstenen

 Aan de hand van acht bouwstenen gingen Jacob en Marianne in de zomer van 2022 constructief met het SPP aan de slag. “Zo hebben we als eerste bouwsteen het lerarencorps tegen het licht gehouden. Hoeveel leerkrachten en welke kwaliteiten hebben we in huis?” Om te achterhalen wat de Rank de komende jaren aan kwantiteit en kwaliteit nodig heeft, bracht het tweetal daarna relevante externe factoren in beeld. Zoals de wijk, politieke omstandigheden en digitaliseringen. “Om een indruk te krijgen van het verwachte aantal en soort leerlingen hebben we onder andere de samenstelling van de buurt onder de loep genomen. Geboortecijfers, aantal (anderstalige) nieuwkomers, de economische situatie en eventuele concurrentie van andere scholen. Met alles op een rijtje zetten ben je wel een tijdje bezig.”

#Overzicht

Aan het eind van de ‘oefening’ had Jacob een goed overzicht van de samenstelling van zijn team, leerkrachten met groeipotentie, leerkrachten die flexibel inzetbaar zijn en leerkrachten met pensioen in zicht. Bovendien had hij inzicht in de teamgerichtheid van zijn leerkrachten. “Professioneel samenwerken staat met stip bovenaan, samen met de goede werksfeer bij ons.” Wat achtte Jacob nodig voor de juiste begeleiding van (toekomstige) Rank-leerlingen? “Kijkend naar de externe factoren vind ik het belangrijk om passend onderwijs te kunnen blijven geven en elk kind zo lang mogelijk binnen de schooldeuren te houden. We hebben een rekenspecialist, hoogbegaafdheidsspecialist en gedragsspecialisten. Die wil ik graag behouden.”

#Verrassing

Jacob had wel eerder een beleidsplan gemaakt, maar het onderdeel personeel nog nooit zo uitvoerig geanalyseerd. De analyse verraste hem. De Rank heeft in de toekomst meer mensen nodig dan hij had verwacht: vijf nieuwe fte de komende vier jaar. “Een aantal leerkrachten gaat binnen nu en vier jaar met pensioen. De vraag naar leerkrachten is groot en de mobiliteit in het onderwijs neemt toe. Ik realiseerde me hoe belangrijk het is om je als school te onderscheiden en te achterhalen hoe je onderwijskrachten aan je organisatie blijft binden.”

“SPP maakt je bewust van de noodzaak om nog meer aandacht te schenken aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers en geeft meteen inzicht in hoe je dat kunt doen.”

#Soepel traject

Het SPP-traject verliep soepel, vindt Jacob. “Marianne had een sturende rol en stelde de juiste vragen. Ik deed dan meestal het onderzoek naar de antwoorden. We hebben eerst alle bouwstenen aangedragen en alle relevante elementen gewogen voordat we conclusies trokken. Ik ben echt blij dat ik het traject ben ingegaan. Ik raad het elke eenpitter aan.”

Print deze pagina