Terug naar Actueel

#In dialoog over duurzame inzetbaarheid

Artikel

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic, niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in het onderwijs. Niet zo gek want we werken met ons allen langer door en veranderingen in het werk volgen elkaar steeds sneller op. Daarnaast spelen factoren als krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en stijgend verzuim een rol.

Deel deze pagina:

man en vrouw in schoolkantoor in gesprek
Een constructief inzetbaarheidsgesprek tussen leidinggevende en medewerker is dé kans om gezamenlijk op het thema te focussen, een dialoog te starten en uw medewerker bewust te laten worden van de toegevoegde waarde van de eigen inzetbaarheid.

#Breed begrip

Het is een breed begrip waar veel onderwerpen onder vallen en waar je binnen een schoolorganisatie op veel verschillende manieren mee aan de slag kunt. Van heel groot, denk aan het creëren en implementeren van beleid, tot klein en praktisch als met uw team een specifieke training volgen over bijvoorbeeld gezond omgaan met stress of werkdruk. Welke aanvliegroute je ook kiest, effectief werken aan duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie kan alleen als werkgever en werknemer hierover met elkaar in gesprek gaan én blijven.
 

#Duurzame inzetbaarheid en dialoog gaan hand in hand

Uw medewerkers weten zelf vaak het best wat zij nodig hebben om vitaal en gezond te blijven, hun kennis op peil te houden en gemotiveerd en met plezier hun werk te doen. Door in gesprek te blijven kunt u eventuele problemen op tijd signaleren en – waar nodig – oplossen. Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk hier een open gesprek over te voeren, terwijl  een constructief inzetbaarheidsgesprek tussen leidinggevende en medewerker juist zo waardevol is. Het is dé kans om gezamenlijk op het thema te focussen, een dialoog te starten en uw medewerker bewust te laten worden van de toegevoegde waarde van de eigen inzetbaarheid.

#Een handreiking voor leidinggevenden en medewerkers

De informatie die op tafel komt tijdens een inzetbaarheidsgesprek geeft u handvatten voor de aanpak van duurzame inzetbaarheid op korte, maar ook lange termijn. Het kan u helpen om zowel uw personeel als uw schoolorganisatie gezond te houden. Dit gesprek voeren vraagt om een goede voorbereiding van zowel u als uw medewerkers. Het is voor beiden essentieel dat de juiste vragen worden gesteld. Welke onderwerpen brengt u aan de orde? Hoe benadert u het gesprek, zodat het constructief verloopt?

Om u hierbij te ondersteunen heeft VfPf twee instrumenten ontwikkeld: De ‘Dialoogkaart’ en het ‘Inzetbaarheidsplan’. Het zijn handreikingen voor schoolleiders en alle medewerkers in het primair onderwijs om de dialoog over duurzame inzetbaarheid goed voorbereid met elkaar aan te gaan.

Print deze pagina