#De Dialoogkaart en het Inzetbaarheidsplan

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic, ook in het onderwijs. Niet zo gek want we werken met ons allen langer door en veranderingen in het werk volgen elkaar steeds sneller op. Daarnaast spelen factoren als krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en stijgend verzuim een rol. Het is een breed begrip waar je binnen een schoolorganisatie op veel verschillende manieren mee aan de slag kunt. Welke aanvliegroute je ook kiest, effectief werken aan duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie, kan alleen als werkgever en werknemer hierover met elkaar in gesprek gaan én blijven .

Deel deze pagina:

#Duurzame inzetbaarheid en dialoog gaan hand in hand

Uw medewerkers weten zelf vaak het best wat zij nodig hebben om vitaal en gezond te blijven, hun kennis op peil te houden en gemotiveerd en met plezier hun werk te doen. Door in gesprek te blijven kunt u eventuele problemen op tijd signaleren en – waar nodig – oplossen. Een constructief inzetbaarheidsgesprek tussen leidinggevende en medewerker is dé kans om gezamenlijk op het thema te focussen en een dialoog te starten.

Twee medewerkers op school in dialoog

#Een handreiking voor leidinggevenden en medewerkers

De informatie die op tafel komt tijdens een inzetbaarheidsgesprek geeft u handvatten voor de aanpak van duurzame inzetbaarheid op korte, maar ook lange termijn. Het kan u helpen om zowel uw personeel als uw schoolorganisatie gezond te houden. Dit gesprek voeren vraagt om een goede voorbereiding van zowel u als uw medewerkers. Het is voor beiden essentieel dat de juiste vragen worden gesteld. Welke onderwerpen brengt u aan de orde? Hoe benadert u het gesprek, zodat het constructief verloopt?

Om u hierbij te ondersteunen heeft VfPf twee instrumenten ontwikkeld: De ‘Dialoogkaart’ en het ‘Inzetbaarheidsplan’. Het zijn handreikingen voor schoolleiders en alle medewerkers in het primair onderwijs om de dialoog over duurzame inzetbaarheid goed voorbereid met elkaar aan te gaan.

#De Dialoogkaart

De Dialoogkaart is een handreiking voor leidinggevenden en medewerkers om met elkaar de dialoog over duurzame inzetbaarheid te voeren. De Dialoogkaart biedt inspiratie om de thema’s van duurzame inzetbaarheid met elkaar te bespreken en uit te wisselen. De kaart bevat handige communicatietips en beschrijft voorwaarden voor het voeren van het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast vindt u er ook een overzicht van praktische voorbeeldvragen op onze vier hoofdthema’s van duurzame inzetbaarheid: motivatie en plezier, mobiliteit en inzetbaarheid, kennis en vaardigheden en vitaliteit en gezondheid.

Download de Dialoogkaart hier

 

#Het Inzetbaarheidsplan

Het Inzetbaarheidsplan helpt medewerkers om uitgebreid en gestructureerd over de verschillende aspecten van hun inzetbaarheid na te denken. In het Inzetbaarheidsplan formuleren medewerkers doelen en ambities die allemaal bij kunnen dragen aan hun gezondheid, vitaliteit, kennis, motivatie en werkplezier. Het formulier is bovendien een uitstekend vertrekpunt om een inzetbaarheidsgesprek met de leidinggevende voor te bereiden.

Download het Inzetbaarheidsplan hier

#Meer weten?

Neem dan contact op met uw regiocoördinator. Onze adviseurs staan klaar om u met beide instrumenten en het gebruik ervan bekend te maken!

Print deze pagina