Terug naar Actueel

#Evaluatie project 'Gezonde werkdruk'

Nieuws

Begin 2020 heeft onderzoeksbureau Ipso Facto een evaluatieonderzoek verricht voor het project ‘Gezonde Werkdruk’ van het Vervangingsfonds. De evaluatie laat zien dat de gehanteerde aanpak succesvol is. De belangrijkste aanbeveling voor toekomstige projecten is om te kiezen voor een modulaire aanpak waarbij deelnemers zelf bepalen aan welke onderdelen ze wel/niet deelnemen.

Deel deze pagina:

Krijtbord met het woord Feedback

#Aanpak en aangeboden cursussen

Uit de evaluatie blijkt dat de schoolleiders positief zijn over de aangeboden activiteiten en opleidingen. Met name de cursussen Management Drives en Waarderend Leiderschap scoren hoog. Een meerderheid oordeelt ook positief over de focus op de schoolleider, het maken van een eigen plan van aanpak en het gebruik van de Werkdrukscan om de werkdrukproblematiek inzichtelijk te maken. Schoolleiders waren iets minder positief over de inzet van een werkgroep op school (i.v.m. de gevraagde tijdsinvestering en extra taken bovenop een reeds volle agenda) en over de terugkoppeling van resultaten door de adviseurs.

Download het ‘Evaluatierapport project Gezonde werkdruk’.
 

#Effecten

De grootste effecten van het project worden onder andere gemeten bij de volgende thema’s: 

  • minder ervaren werkdruk op school;
  • meer bewustzijn op werkdruk;
  • meer handvatten voor de aanpak van werkdruk.

De gemiddelde verzuimcijfers laten een daling zien van het verzuim in de projectperiode, maar die daling wordt in mindere mate ook gevonden bij niet deelnemende scholen.

#Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling voor toekomstige projecten is om te kiezen voor een modulaire opbouw van projecten waarbij deelnemers zelf bepalen hoe uitgebreid het project wordt. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor systematische checks op de voortgang en het bereiken van doelstellingen. En om tijdig de samenwerking tussen schoolleider en adviseur te evalueren.

De lessen uit de evaluatie zijn benut om maatwerkaanpak voor werkdruk op te nemen als vast onderdeel van onze dienstverlening.

#Zelf aan de slag met werkdruk?

Een hoge werkdruk is vervelend voor uw medewerkers en de organisatie. En daarmee ook nadelig voor uw primaire taak: het geven van goed onderwijs. Een acceptabele werkdruk zorgt dat mensen met plezier aan het werk blijven.

Is een (te) hoge werkdruk ook op uw school een thema en wilt u daarmee aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op. Werkdruk vereist een aanpak die afgestemd is op de situatie op de school. Maatwerk dus. Daar helpen wij u graag bij. Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis en ervaring in de onderwijssector. Zij zijn graag uw sparringpartner en kijken samen met u hoe u de werkdruk verlaagt en het werkplezier weer terugbrengt. Vindt hier de contactgegevens van uw regioteam.

Meer weten over onze aanpak? Lees dan hieronder verder bij 'Hoe verlaag ik de werkdruk op school?'.  

Print deze pagina