Terug naar de vraagstukken

#Hoe verlaag ik de werkdruk op school?

Een te hoge werkdruk is vervelend voor uw medewerkers en de organisatie. En daarmee ook nadelig voor uw primaire taak: het geven van goed onderwijs. Een acceptabele werkdruk zorgt dat mensen met plezier aan het werk blijven. Dat is belangrijk, zeker in (deze) tijden met een tekort aan leerkrachten en vervangers. Doordat werkdruk erg subjectief is, vereist het een aanpak afgestemd op de situatie op de school. Maatwerk dus.

Kinderen rennen in de gang

#Stappenplan en tools aanpak werkdruk

Een succesvolle aanpak van werkdruk begint bij het helder krijgen van de oorzaak. Die oorzaak kan per school verschillen. Pas als er inzicht is in de oorzaken, kunt u een passende aanpak ontwikkelen en uitvoeren. Voor een succesvolle aanpak van werkdruk volgt u onderstaande vier stappen. Betrek uw medewerkers daar zo vroeg mogelijk bij. Zo creëert u draagvlak en betrokkenheid. 

#Projectmatig aanpakken van werkdruk

Als er op uw school een aantoonbaar hoge werkdruk is, dan kunnen wij uw school ook projectmatig ondersteunen met het intensieve project ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’.

Daarbij brengen we eerst de specifieke problematiek op uw school in kaart en stellen we samen een Plan van Aanpak op. Vervolgens gaan leidinggevenden én medewerkers gedurende twee jaar actief aan de slag met gerichte interventies. Voorbeelden hiervan kunnen zijn de trainingen Management Drives en Waarderend Leidinggeven, trainingen en workshops over uiteenlopende thema’s (bijvoorbeeld omgaan met moeilijke ouders, communiceren en feedback geven) en begeleiding door onze adviseurs.

Scholen die het volledige traject al hebben doorlopen, hebben goede resultaten geboekt. Lees meer over ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ en de resultaten tot nu toe.

#Advies nodig?

Ongeacht uw gekozen aanpak, u kunt altijd terecht bij de adviseurs van uw regioteam voor vragen en (kosteloos) advies. Vind hier de contactgegevens van uw regioteam.

#In het kort

Links