Terug naar Actueel

#Geen premieheffing Vf over de maand april vanwege corona-sluiting

Nieuws

Het kabinet besloot in maart de scholen te sluiten vanwege verspreiding van het coronavirus. Doordat de scholen de hele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd.

Deel deze pagina:

stoelen op tafel

#Positieve bijdrage

Het bestuur heeft daarom besloten om over de maand april geen premie te heffen. Dit geldt voor alle premies in de verschillende aansluitvormen. Het Vervangingsfonds wil niet onnodig geld uit de sector halen als dat voor de dekking van de vervangingskosten niet nodig is en hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de scholen bij het weer opstarten van de lessen in de klas.

#Vervanging gewoon te declareren

Uiteraard kunnen scholen de vervangers die wel zijn ingehuurd declareren zoals gebruikelijk. Dat geldt ook voor de poolinzet. Deze kosten worden na goedkeuring uitgekeerd.

Het Vervangingsfonds blijft vervangingen stimuleren bij afwezigheid wegens ziekte. Hiervoor maken wij ons sterk, zodat er altijd iemand voor de klas kan staan.

#Verwerking van de premieontheffing

De verrekening vindt automatisch plaats via de premienota’s. Schoolbesturen hoeven hier zelf verder geen actie op te ondernemen.
Vanaf de maand mei (te berekenen in juni e.v.) is de reguliere premieheffing weer van kracht.

Print deze pagina